De meeste transportmodellen zijn ontwikkeld in een periode waarin data moeilijk toegankelijk waren en niet altijd even betrouwbaar. Maar met de opkomst van floating car data, goedkope sensors en opendataplatforms zit het met de data inmiddels wel goed. Betekent dit dat traditionele modellen langzaam overbodig worden?

Voor moderne dynamisch-verkeersmanagementtoepassingen en reisinformatiesystemen moeten we in veel […]

Lees meer

Gent op weg naar TMaaS

On 28 november 2018 By

Sinds begin 2018 werkt stad Gent samen met een aantal industriële en academische partners aan een modulair en multimodaal cloudplatform voor TMaaS, Traffic Management as a Service. In de eerste fase van het Europese project hebben de partners uitgebreid onderzoek gedaan onder de gebruikers. Een verslag.

 

 
Het Gentse TMaaS-project wordt mede […]

Lees meer

Eind maart organiseerden NDW en NDOV gezamenlijk een congres over data. Het doel was de (data)werelden van wegverkeer en openbaar vervoer dichter bij elkaar te brengen – en dat is in een tijd van mobiliteits¬management, multimodale routeplanners en MaaS geen overbodige luxe. Maar hoe zien NDW en NDOV dat precies voor zich? NM Magazine sprak […]

Lees meer

In maart 2018 werd de evaluatie van het Circulatieplan Binnenstad Gent gepresenteerd. Daarmee maakt Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, in samenwerking met Transport & Mobility Leuven, de eerste balans op, een jaar na de invoering van het plan. Voor de evaluatie is een ruime selectie aan data gebruikt, waaronder ook kwalitatieve bronnen.

 
 
In september 2015 […]

Lees meer

Het slim combineren en integreren van bediencentrales uit meerdere domeinen heeft ook een direct impact op de data- en informatiehuishouding van de centrale. Datafusie en dataverrijking zijn nu al onmisbaar, maar met het oog op de steeds complexere toekomst vraagt een iCentrale nieuwe innovaties in machine learning, aldus de auteur.

 

 
Een […]

Lees meer

Op 3 december 2017 was het precies tien jaar geleden dat zestien bestuurders van het rijk, provincies, gemeenten en stadsregio’s de eerste NDW-samenwerkingsovereenkomst tekenden. Daarmee werd de basis gelegd voor een databank met verkeerskundige gegevens over zo’n 50.000 kilometer aan wegen – ook internationaal gezien een unicum. NM Magazine sprak over verleden, heden en vooral […]

Lees meer

Door ontwikkelingen als MaaS wordt het openbaar vervoer steeds meer een schakel in een integraal mobiliteitssysteem. Om zo’n systeem mogelijk te maken hebben we aanvullende en nieuwe datasets nodig, bij voorkeur beschikbaar als open data. Maar hoe maak je data open? Achter die vrije toegankelijkheid schuilt een wereld van complexe ketenprocessen, standaardisatie en intensieve samenwerking, […]

Lees meer

De ontwikkeling van smart mobility gaat met vallen en opstaan. Hoe ingenieus een toepassing op papier ook lijkt, de praktijk is altijd net even anders. Hoe daarmee om te gaan? Gewoon doen, niet bang zijn voor fouten en blijven leren, zo menen Harm Jan Mostert en Arthur Rietkerk van de provincie Noord-Holland.

 

[…]

Lees meer

Verkeerstellingen op basis van detectielussen geven het totaal aantal voertuigen weer dat gedurende een bepaalde tijdsperiode passeert, zij het voor een beperkt aantal wegvakken. Floating car data zijn trajectmetingen over alle wegvakken, netwerkbreed, zij het van een beperkt aantal voertuigen. Maar wat als je deze complementaire databronnen samenvoegt? Is het dan mogelijk om de verkeersintensiteiten […]

Lees meer

Sinds 1 maart 2017 levert de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens voor het eerst landelijk dekkende floating car data of FCD. De snelheidsdata zijn uitsluitend beschikbaar voor partners van de organisatie, maar de afgeleide reistijdgegevens zijn open. Een mooie mijlpaal – en voor NM Magazine mede aanleiding om FCD eens goed tegen het licht te […]

Lees meer

De provincie Zuid-Holland is de eerste wegbeheerder in Nederland die zich geheel op floating car data verlaat om reistijden te bepalen. Het is een succes: het netwerk dat de provincie monitort is groter dan voorheen en de monitoringkosten zijn gedaald. Maar hoe maak je als wegbeheerder zo’n overstap? Tim Blanken, adviseur dynamisch verkeersmanagement van de […]

Lees meer