Op het moment dat we dit schrijven hebben we nog altijd een demissionair kabinet-Rutte II. Maar de gang lijkt er nu aardig in te komen, dus binnen niet al te lange tijd is Nederland een nieuw kabinet rijker, inclusief een nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu. Dat is een mooi moment om vanuit het vakgebied […]

Lees meer

Je hoort het steeds vaker: ‘De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk!’ Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe duid je de bereikbaarheid van de stad? Hoe hou je het overzicht? En met welke aanpak doe je recht aan het wezen van de stad? Veel vragen – die nog maar eens duidelijk maken dat […]

Lees meer

C-ITS en automated driving zijn misschien wel de belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied. Nederland wil op beide terreinen graag een rol van betekenis spelen, als innovator en als living lab. Maar dat willen meer landen in Europa. Dus wat moet de nieuwe minister doen om de BV Nederland optimaal in stelling te brengen? De Europese […]

Lees meer

Maak werk van MaaS

On 27 september 2017 By

Mobility as a Service, kortweg MaaS, kan in theorie een belangrijke bijdrage leveren aan mobiliteitsopgaven als het bereikbaar houden van steden en regio’s en het terugdringen van emissies. Het mooie is ook dat MaaS in principe spoedig kan worden gerealiseerd. Maar om daarbij echt stappen te maken, is regie nodig. De overheid zou die regisseurshandschoen […]

Lees meer

“Als verkeersprofessionals doen we ons best het beschikbare wegennet zo goed mogelijk te benutten. Dat lukt ons gelukkig vrij aardig. Maar wat we weleens vergeten, is dat benutting een keerzijde heeft: hoe kleiner de restruimte in onze netwerken, hoe groter de impact van een verstoring.

Daar komt bij dat ons vervoersysteem steeds complexer wordt – […]

Lees meer

“Uitleggen waarom verkeersveiligheid topprioriteit moet krijgen in het nieuwe kabinet? Ik denk dat de cijfers voor zich spreken. Het aantal verkeersdoden is in 2015 en 2016 gestegen tot 629 – bijna 60 meer dan in 2014. Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al langer en bedraagt nu ruim 21.000 per jaar. Let wel, een op de […]

Lees meer

“De komende decennia zal de mobiliteit wereldwijd substantieel toenemen. Nederland is hierop geen uitzondering, dus ook wij kunnen onze borst natmaken: de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid zullen nog meer onder druk komen te staan.

Iedereen is het erover eens dat we deze transportgerelateerde problemen niet met alleen traditionele oplossingen te lijf kunnen gaan. De hoop […]

Lees meer

“In 1963 schreef de latere Nobelprijswinnaar William Vickrey: “In no other major area pricing practices are so irrational, so out of date, and so conducive to waste as in urban transportation”. Hoewel er sinds 1963 veel gebeurd is in de wereld om ons heen, zou deze uitspraak eigenlijk net zo goed van vandaag kunnen zijn. […]

Lees meer