Sinds 1 maart 2017 levert de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens voor het eerst landelijk dekkende floating car data of FCD. De snelheidsdata zijn uitsluitend beschikbaar voor partners van de organisatie, maar de afgeleide reistijdgegevens zijn open. Een mooie mijlpaal – […]

Lees meer

De provincie Zuid-Holland is de eerste wegbeheerder in Nederland die zich geheel op floating car data verlaat om reistijden te bepalen. Het is een succes: het netwerk dat de provincie monitort is groter dan voorheen en de monitoringkosten zijn gedaald. […]

Lees meer

NDW levert reistijden die zijn bepaald aan de hand van floating car data. Maar hoe wordt gecontroleerd of die reistijden wel goed genoeg zijn? Kun je er de kwaliteitseisen en bijbehorende toetsingsmethodiek voor vaste meetsystemen op loslaten? Of moet het […]

Lees meer

Als verkeersprofessionals hebben we allemaal wel een idee van wat floating car data zijn. Maar waar we misschien minder bij stilstaan, is dat FCD een allesbehalve homogeen product zijn. Er zijn grote verschillen tussen de leveranciers van data en even […]

Lees meer

Dit themanummer van NM Magazine staat in het teken van floating car data, FCD. Directe aanleiding is het symposium over dit onderwerp dat NDW eind vorig jaar samen met NM Magazine heeft georganiseerd. Mij is gevraagd om als […]

Lees meer

Floating car data zijn een waardevolle bron voor het bepalen van de situatie op de weg. Voor sommige toepassingen is de penetratiegraad van de FCD echter nog niet hoog genoeg. In dat geval kan het zinvol zijn de voertuigdata te […]

Lees meer

De verkeerssignalering in Nederland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld. Al die decennia is dit systeem achter onze filestaartbeveiliging ‘gevoed’ met behulp van inductielussen in de weg. Maar inmiddels onderzoekt Rijkswaterstaat alternatieve databronnen, waaronder twee typen […]

Lees meer

In de grootstedelijke gebieden van Nederland gaat het hard met de fiets. Het aandeel van deze slow mode is er inmiddels dusdanig hoog, dat de fietser een eigen verkeersmanagementaanpak verdient. Maar uitdaging één is dan: op welke data baseer je […]

Lees meer

In de periode 2013-2015 zijn verscheidene spitsmijdenprojecten van de ‘tweede generatie’ uitgevoerd. Wat hebben die opgeleverd? Tijd om de balans op te maken! In deze bijdrage gaan de auteurs in op de effectiviteit van de projectinrichting, de gedragsreactie onder deelnemers, […]

Lees meer

Welke eisen moet je aan verkeersdata stellen, wil je weggebruikers effectief kunnen informeren en sturen? Die vraag blijkt niet een-twee-drie te beantwoorden, zeker niet in regionaal verband. Reden voor het samenwerkingsverband Regionaal Verkeersmanagement Midden-Nederland om er in triple helix-verband grondig […]

Lees meer

De grootste uitdaging van de openbaarvervoersector is om tegemoet te komen aan de verscheidenheid aan reispatronen en de bijbehorende behoeften en voorkeuren van reizigers. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je vraag en aanbod van OV beter matchen? Bestaande […]

Lees meer