Zeg ‘dienstregeling’ en iedereen heeft de associatie met openbaar vervoer. Toch bijzonder eigenlijk, wie heeft het woord ooit bedacht? Het Engels heeft het over een timetable, Duitsers over een Zeitplan een wij dus over de regeling van een dienst… Welbeschouwd vind ik ‘dienstregeling’ een heel mooie term! In de Wet personenvervoer 2000 heeft onze […]

Lees meer

Eind maart organiseerden NDW en NDOV gezamenlijk een congres over data. Het doel was de (data)werelden van wegverkeer en openbaar vervoer dichter bij elkaar te brengen – en dat is in een tijd van mobiliteits¬management, multimodale routeplanners en MaaS geen overbodige luxe. Maar hoe zien NDW en NDOV dat precies voor zich? NM Magazine sprak […]

Lees meer

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen neemt wereldwijd een hoge vlucht. Hoe zal die automatiseringsslag ons openbaar vervoer beïnvloeden? TU Delft en Goudappel Coffeng inventariseerden de visie en mening van de verschillende ov-autoriteiten in Nederland.

 
Dat we ons met dit onderzoek op de openbaar-vervoermarkt hebben gericht, is niet zonder reden. Het ov biedt met z’n […]

Lees meer

Wat kan de wetenschap betekenen voor de stedelijke bereikbaarheid? Die vraagt staat centraal in dit hoofdartikel van NM Magazine. We vroegen onderzoekers van enkele grote onderzoeksprojecten waar zij momenteel hun tijd en energie in steken en kregen zo een mooi inkijkje in de oplossingen én uitdagingen van morgen.

 

 
Lees meer

De impliciete belofte van Mobility as a Service is dat we hiermee vanzelf het autobezit zullen terugdringen. Maar is dat wel zo? Onderzoekers van de TU Delft deden onderzoek naar de mogelijkheden van MaaS, en dan specifiek naar het voor de stad ideale vraaggestuurde openbaar vervoer. Wie zijn de potentiële gebruikers van deze collectieve diensten? […]

Lees meer

Door ontwikkelingen als MaaS wordt het openbaar vervoer steeds meer een schakel in een integraal mobiliteitssysteem. Om zo’n systeem mogelijk te maken hebben we aanvullende en nieuwe datasets nodig, bij voorkeur beschikbaar als open data. Maar hoe maak je data open? Achter die vrije toegankelijkheid schuilt een wereld van complexe ketenprocessen, standaardisatie en intensieve samenwerking, […]

Lees meer

De grootste uitdaging van de openbaarvervoersector is om tegemoet te komen aan de verscheidenheid aan reispatronen en de bijbehorende behoeften en voorkeuren van reizigers. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je vraag en aanbod van OV beter matchen? Bestaande databronnen helpen, maar zijn nog niet afdoende. De combinatie van nieuwe bronnen – gsm en […]

Lees meer

Voor het openbaar vervoer is betrouwbaarheid een kwaliteitsfactor van belang. Terwijl we een beetje vertraging met de auto wel oké vinden, is elk minuutje dat een bus, trein of tram te laat arriveert, er echt één te veel. Vervoerders en openbaarvervoerautoriteiten zijn dan ook continu op zoek naar mogelijkheden om de betrouwbaarheid te verbeteren. Maar […]

Lees meer

De routeplanner is in korte tijd uitgegroeid van een nogal rechttoe-rechtaan toepassing op je Windows 98-pc tot een slimme en multimodale app op je smartphone. In deze bijdrage verkent de auteur de basisingrediënten van de routeplanner anno nu, bespreekt hij mogelijke extra diensten en blikt hij voorzichtig vooruit naar wat nog komen gaat.


Lees meer