Wil gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement ooit echt goed van de grond komen, dan moet het aan twee voorwaarden voldoen: het moet proactief zijn en een minimale inzet van de wegverkeersleiders vereisen. Dat is mogelijk met een aanpak die de […]

Lees meer

De impliciete belofte van Mobility as a Service is dat we hiermee vanzelf het autobezit zullen terugdringen. Maar is dat wel zo? Onderzoekers van de TU Delft deden onderzoek naar de mogelijkheden van MaaS, en dan specifiek naar het voor […]

Lees meer

De knip van de Leien

On 21 december 2017 By

De stad Antwerpen werkt hard aan de Noorderlijn, een nieuwe tramlijn die het centrum beter ontsluit. Maar door de werkzaamheden zijn de Leien, de belangrijkste noord-zuidverbinding door hartje Antwerpen, gedurende anderhalf jaar onderbroken. Om de bereikbaarheidsschade te beperken is een […]

Lees meer

Je hoort het steeds vaker: ‘De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk!’ Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe duid je de bereikbaarheid van de stad? Hoe hou je het overzicht? En met welke aanpak doe je recht aan […]

Lees meer

Google Maps biedt live verkeersinformatie over zo’n beetje elke uithoek in Nederland. Voor weggebruikers zijn de groene, oranje en rode lijntjes op de kaart vooral handig om te bepalen hoe laat en via welke route de reis moet worden ingezet. […]

Lees meer

Provincies en gemeenten in Nederland hebben samen zo’n 150 verschillende centrales in eigendom voor het monitoren en managen van (vaar)wegen, tunnels en openbare ruimten. Deze systemen werken op zich prima, maar hoe meer er komen hoe meer de vraag zich […]

Lees meer

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten – al deze (en nog meer) ontwikkelingen hebben invloed op onze mobiliteits- en vervoerskeuzes. […]

Lees meer

Automatisch rijden op snelwegen is al goed voorstelbaar en wordt stukje bij beetje daadwerkelijk geïmplementeerd. Maar in de stedelijke omgeving is er nog de grote uitdaging van gemengd-verkeersituaties. Zal die hobbel snel genomen worden? En wat zal dat betekenen […]

Lees meer

In het artikel ‘De toekomst van stedelijke mobiliteit’ hebben we vooral vooruitgekeken. Maar waar lopen de steden nu al tegenaan? Welke maatregelen hebben ze recent doorgevoerd? Welk beleid voeren ze en hoe anticiperen ze op wat er komen gaat? […]

Lees meer

Ruim baan voor de fiets

On 12 januari 2017 By

De fiets doet het al jaren goed in de stad. Dat creëert wel wat problemen, maar voor de stad is verkeersdruk door fietsers nog altijd verre te prefereren boven verkeersdruk door auto’s. Dus waar zit ruimte om meer stappen voorwaarts […]

Lees meer

Niet alleen Nederland en Vlaanderen hebben te kampen met groeiende steden en een groeiend verkeersaanbod. Ook Denemarken – in veel opzichten vergelijkbaar met de Lage Landen – kent het probleem. Hoe gaat de grootste metropool van dat land, Kopenhagen, om […]

Lees meer