In deze tutorial maken we kennis met de verkeersstroomtheorie. Dr. Victor Knoop en dr. ir. Andreas Hegyi van TU Delft praten ons bij over microscopische en macroscopische vergelijkingen, het fundamenteel diagram en de capaciteitsval.

De verkeersstroomtheorie beschrijft hoe verkeer in verschillende situaties ‘stroomt’ en hoe dat kwantitatief te beschrijven is. Op basis van die kennis […]

Lees meer

Keuzemodellen modelleren het keuzegedrag van mensen op een wiskundige manier. Ze worden over de hele wereld gebruikt om keuzegedrag kwantitatief te analyseren en te voorspellen. Toepassingen variëren van stemgedrag van kiezers tot consumentenvoorkeuren voor de nieuwste smartphone. Maar ook onze mobiliteitskeuzes laten zich prima modelleren. Hoe dat werkt en hoe een en ander zich in […]

Lees meer