Wegbeheerders moeten de komende tijd duizenden iVRi’s ‘van de tekentafel naar het kruispunt’ zien te brengen. Willen deze slimme verkeerslichten daar probleemloos kunnen werken, dan moet het topologiebestand honderd procent op orde zijn. Daarom controleert DTV Consultants in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle revisietekeningen en daaruit volgende topologiebestanden. Wat komen zij […]

Lees meer

iVRI’s – Stand van zaken

On 11 september 2018 By

In 2017 zijn de eerste verkeersregelinstallaties in Nederland leveranciersonafhankelijk en interoperabel gemaakt – klaar voor nieuwe, intelligente toepassingen. Hoe staat het op dit moment met deze iVRI’s? Waar lopen de partijen tegenaan bij de uitrol? Welke vooruitgang is er geboekt? En is er al iets te zeggen over de mogelijke effecten?

 
 
Met de […]

Lees meer

Het concept om vrachtwagens langer groen te geven is op zich niet nieuw. Wél nieuw is de uitvoering om de groenaanvraag vanuit het voertuig te laten verlopen via 4G. Het living lab Smart Mobility Schiphol van de provincie Noord-Holland deed er de eerste proeven mee.

 

 
Smart Mobility Schiphol is de naam van […]

Lees meer

Verkeerslichten die zowel bij rustig als (te) druk verkeer efficiënt en netwerkgericht blijven regelen, rekening houdend met wat er stroomopwaarts en stroomafwaarts gebeurt – het is met de huidige stand van techniek nog een brug te ver. Dat kan echter vlot veranderen. Wetenschappers werken aan een nieuwe generatie voorspellende verkeerslichten die wel raad weten met […]

Lees meer

Sinds floating car data (FCD) een aantal jaar geleden hun intrede deden, was er al de belofte dat zij een alternatief zouden bieden voor wegkantgebonden meetsystemen. Die belofte lijkt voor de snelweg aardig ingelost. Maar kunnen FCD ook bijdragen aan het verkeersmanagement in de steden? De auteurs kijken kritisch naar de mogelijkheid om met FCD […]

Lees meer

Dankzij het nieuwe, publiek-private Partnership Talking Traffic worden de komende maanden 1268 (!) verkeersregelinstallaties in Nederland ‘intelligent’ gemaakt. De intelligentie zit ‘m in de communicatie met voertuigen, maar zeker ook in de slimme, leveranciersonafhankelijke verkeersregelapplicaties. Wat is er zoal aan toepassingen beschikbaar?

 

 
Een intelligente verkeersregelinstallatie, iVRI, is een regelinstallatie die […]

Lees meer

De afgelopen maanden is het regelconcept gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement verder beproefd en ontwikkeld. Dat leverde enkele interessante nieuwe inzichten op over onder meer de verschillen tussen staande files en filegolven en over de te behalen winst.

Met gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement, kortweg GNV, zetten wegbeheerders verkeersmanagementmaatregelen in een gebied gecoördineerd – in samenhang – […]

Lees meer

De VRI als databron

On 8 februari 2016 By

De laatste jaren hebben steeds meer verkeersregelinstallaties (VRI) een dataverbinding met een verkeerscentrale, naar schatting zo’n 60-70%. De verbindingen waren in eerste instantie vooral bedoeld om de installatie op afstand te kunnen beheren. Maar de laatste jaren wordt de link ook gebruikt om de data die de installatie verzamelt te ontsluiten. Welke mogelijkheden opent dat? […]

Lees meer

De gemeente ‘s-Hertogenbosch zit bóven op het beheer en onderhoud van haar 65 verkeersregelinstallaties. Die aandacht en focus leiden tot fors minder verliestijden, geloofwaardiger regelingen en meer comfort.

 
Net zoals in veel andere gemeenten is het budget in ’s Hertogenbosch voor een update of vervanging van verkeersregelinstallaties (VRI’s) beperkt. Door slim aan te haken […]

Lees meer