Verkeer Londen (foto: Robert de Voogd)
2013 #3

De Britse aanpak: Urban Traffic Management and Control

Stedelijk verkeersmanagement is niet alleen in Nederland sterk in opkomst. Hoe gaan andere landen hiermee om? In deze bijdrage kijken we hoe het Verenigd Koninkrijk het verkeersmanagement structuur geeft met UTMC, oftewel Urban Traffic Management […]

Voorbeeld deelscenario's
Artikelen

Werken met regelscenario’s

Regelscenario’s zijn niet meer weg te denken uit de wereld van de verkeerskundige. Met het opzetten en uitwerken ervan is inmiddels veel ervaring opgedaan. Steeds meer wegbeheerders hebben regelscenario’s in de praktijk draaien. Toch blijft […]

Monitoring voor NDW in Eindhoven
Artikelen

Knelpuntenanalyse Zuidoost-Brabant met NDW-data

Is de verkeersafwikkeling in mijn regio acceptabel? Om deze vraag objectief te kunnen beantwoorden dienen wegbeheerders over voldoende meetdata te beschikken, in zowel tijd als ruimte. Met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) wordt in grote […]

Artikelen

Reistijd – Wat is het belang, hoe meten we het?

Reistijd is de menselijke maat in onze mobiliteit. Een maat ook waar zowel beleidsmakers, wegbeheerders als dienstenaanbieders zich op richten. Maar waarom eigenlijk? Wat zegt reistijd over de kwaliteit van onze mobiliteit? Hoe meten we […]

Artikelen

Verkeersmanagement in Vlaanderen

Hoe het gesteld is met verkeersmanagement in Nederland mag onder de lezers van NM Magazine genoegzaam bekend worden verondersteld. We vroegen Griet de Ceuster van Transport & Mobility Leuven om het spits af te bijten […]

Changsha (foto: Jakob Montrasio)
Artikelen

iTides maakt netwerkbreed verkeersmanagement mogelijk in Changsha

Een Nederlands-Chinees consortium ontwikkelt voor de verkeerspolitie van de Chinese miljoenenstad Changsha het beslissingsondersteunende systeem iTides. Hiermee kan het drukke verkeer in Changsha netwerkbreed worden gemanaged. Stedelijk verkeersmanagement wordt steeds belangrijker. Dat geldt voor Nederland, […]

Artikelen

Connected Cruise Control

De beloftes zijn bekend: coöperatieve voertuig-wegkantsystemen zorgen voor betrouwbaardere reistijden, verhoogde verkeersveiligheid en verminderde emissies. Maar willen die beloftes ooit ingelost worden, dan is het niet voldoende om de boel technisch rond te krijgen. Een […]

Artikelen

Een introductie op de regeltechniek van het wegverkeer

De meeste verkeersmanagementmaatregelen worden aangestuurd door een verkeersregelsysteem. Zo’n systeem beslist bijvoorbeeld hoe strak de TDI doseert of welke maximumsnelheid het matrixbord boven de weg toont – en daarmee is het allesbepalend voor het succes […]

Artikelen

Incidentmanagement: de knop moet om

De huidige economische situatie vraagt meer dan ooit om kostenbewust en efficiënt werken, ook als overheid. Wat betekent dat voor het incidentmanagement op de weg? In deze bijdrage betogen de auteurs dat een efficiënter en […]

Artikelen

Regionaal verkeersmanagement wérkt

In het kader van de Mobiliteitsaanpak, Actieprogramma Wegen, zijn in vijf Rijkswaterstaat-verkeerscentrales in ons land zogenaamde regiodesks geïnstalleerd. Vanuit deze desks zetten samenwerkende wegbeheerders netwerkbrede regelscenario’s in. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Leveren […]