No Picture
Artikelen

Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij

In opdracht van de programmadirectie Beter Benutten van het ministerie van I&M heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) mogelijke benuttingsmaatregelen geïnventariseerd. Hierbij is dezelfde integrale en multimodale scope van ‘benutten’ gehanteerd als in het programma […]

No Picture
Artikelen

Grootschalige inzet DVM-maatregelen loont

‘Is de doorstroming op de A10 als gevolg van het maatregelenpakket Verbeteren Doorstroming Ring A10 daadwerkelijk verbeterd zonder dat het stedelijke wegennet zwaarder belast wordt?’ Dat was de centrale onderzoeksvraag bij de evaluatie van de […]

No Picture
Artikelen

DVM Exchange: standaard voor dynamisch verkeersmanagement

Netwerkmanagement en gebiedsgericht benutten hebben zich de afgelopen jaren in veel opzichten sterk ontwikkeld. Technologisch gezien dreigen de ontwikkelingen echter vertraagd te worden door een gebrek aan standaardisatie. Een gevolg is onder meer dat geautomatiseerde […]

No Picture
Artikelen

Lodewijk de Waal: “We streven dezelfde doelen na”

Onder ‘benutten’ verstonden we tot voor kort het optimaal afwikkelen van de (gegeven) verkeersvraag over de weginfrastructuur. Maar recent heeft het kabinet de scope van benutten behoorlijk verruimd. Ook vraagbeïnvloeding – mobiliteitsmanagement dus – is […]

No Picture
Artikelen

De factor mens in verkeersmanagement

  Verkeersmanagement wordt van oudsher nogal technologisch benaderd. Je zou dan ook bijna vergeten dat het managen van verkeer in feite niets meer en niets minder is dan het managen van mensen. Juist die factor […]

No Picture
Artikelen

De provincie als aanjager van regionaal verkeersmanagement

In regio’s waar de verkeersdruk hoog is, wordt druk gesproken over en geëxperimenteerd met gezamenlijke scenario’s die vanuit een regionale verkeerscentrale op het regionale netwerk worden ingezet. Wie zou zulk regionaal verkeersmanagement moeten initiëren en […]

No Picture
Artikelen

Minister behoedzaam over 130 op de snelweg

In het regeerakkoord was het al aangekondigd: de maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km/uur. Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 december 2010 maakte minister Melanie Schultz van Haegen bekend hoe ze een en ander […]

No Picture
Artikelen

Coöperatieve systemen – wat kunnen we ermee?

Coöperatieve systemen of wat nauwkeuriger gezegd: coöperatieve voertuig-wegkantsystemen, zijn ronduit ‘hot’. Ze zijn al enige tijd onderwerp van onderzoek in tal van Europese projecten en de belangstelling in Nederland voor deze systemen is groeiende. Maar […]