2016 #4

De toekomst van stedelijke mobiliteit

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten – al deze (en nog meer) ontwikkelingen hebben invloed […]

2016 #4

Automatisch rijden in de stad

Automatisch rijden op snelwegen is al goed voorstelbaar en wordt stukje bij beetje daadwerkelijk geïmplementeerd. Maar in de stedelijke omgeving is er nog de grote uitdaging van gemengd-verkeersituaties. Zal die hobbel snel genomen worden? En […]

2016 #4

Stedelijke mobiliteit in de praktijk

In het artikel ‘De toekomst van stedelijke mobiliteit’ hebben we vooral vooruitgekeken. Maar waar lopen de steden nu al tegenaan? Welke maatregelen hebben ze recent doorgevoerd? Welk beleid voeren ze en hoe anticiperen ze op […]

2016 #4

Ruim baan voor de fiets

De fiets doet het al jaren goed in de stad. Dat creëert wel wat problemen, maar voor de stad is verkeersdruk door fietsers nog altijd verre te prefereren boven verkeersdruk door auto’s. Dus waar zit […]

2016 #4

Stedelijk verkeersmanagement volgens Kopenhagen

Niet alleen Nederland en Vlaanderen hebben te kampen met groeiende steden en een groeiend verkeersaanbod. Ook Denemarken – in veel opzichten vergelijkbaar met de Lage Landen – kent het probleem. Hoe gaat de grootste metropool […]

2016 #4

Wachtrijen bepalen met floating car data?

Sinds floating car data (FCD) een aantal jaar geleden hun intrede deden, was er al de belofte dat zij een alternatief zouden bieden voor wegkantgebonden meetsystemen. Die belofte lijkt voor de snelweg aardig ingelost. Maar […]

2016 #4

Verkeersstromen voorspellen in regio Rotterdam

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken sinds januari 2016 een verkeersvoorspellingsapplicatie in de verkeerscentrale. Het betreft een praktijkproef opgezet door De Verkeersonderneming om te onderzoeken in hoeverre zo’n innovatieve tool nuttig is voor het operationele verkeersmanagement […]