Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het OV Bureau Groningen-Drenthe. De organisatie bestaat uit twee clusters: OV-netwerk en OV-data.

Het openbaar vervoer in Nederland bevordert economische groei, biedt een oplossing voor de bereikbaarheid van steden en dorpen en draagt bij aan een gezonde en inclusieve leefomgeving. Om het openbaar vervoer verder te verbeteren stemmen we in het Samenwerkingsverband landelijk OV-beleid op elkaar af en delen we onze kennis en ervaring. Zo vormen we een sterk netwerk.

Deze vorm van samenwerken vraagt om interactie en ondersteuning die hoogwaardig, dienstbaar en flexibel is. Het Samenwerkingsverband DOVA vult dit professioneel, vakkundig en inspirerend in. We bieden netwerken aan en onderhouden die, we agenderen nieuwe ontwikkelingen, we leveren betrouwbare data en informatie en verrijken de aanwezige kennis en ervaring. Waar nodig vertegenwoordigen we de OV-autoriteiten en geven we advies.

Daarnaast vormen we samen met CROW-KpVV een breder platform, de OV-campus. Zo brengen we de samenwerking vanuit expertise op het gebied van 1) data en informatie, 2) beleidsondersteuning en beleidsontwikkeling én 3) kennis van specifieke OV-thema’s, op een hoger plan.

DOVA
Kantoorgebouw ‘Sijpesteijn’
Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht
T +31 85 066 12 90
E info@dova.nu
W www.dova.nu