Stel je eens voor hoeveel efficiënter het gehele mobiliteitsecosysteem zou zijn wanneer reizigers, wegkantapparatuur en wegen met elkaar in verbinding zouden staan, en informatie, status en planningen zouden delen, doorlopend en real-time.

De mogelijkheden van een ‘connected’ wereld zijn ontelbaar, zowel voor overheden als het bedrijfsleven. Maar als we willen dat deze oplossingen door de grote massa worden gebruikt, dan moet er een brug geslagen worden tussen databronnen, transacties en diensten. Tegengestelde belangen, gebrek aan kennis en bescherming van traditioneel ondernemen staat dit in de weg en blokkeert hiermee de vooruitgang van de markt. Dit is waar Monotch floreert: als neutrale partij met bewezen kennis over behoeften uit de markt en een duidelijke kennis van politieke aspecten, slaat dit bedrijf de brug.

Monotch richt zich op het slim, veilig en duurzaam maken van mobiliteit in Europa door data, services en transacties met elkaar te verbinden. Om dit te bereiken, ontwikkelt en realiseert het bedrijf Smart Mobility Platforms.

Monotch heeft ruime ervaring als ‘datamakelaar’ van parkeer- en openbaar vervoer – data en het ontsluiten van mobiliteitsdata uit verkeersregelinstallaties en andere wegkantsystemen voor service providers, automotive industrie, wegbeheerders, hulpdiensten en uiteindelijk de weggebruiker.

Monotch werkt voor gerenommeerde organisaties, waaronder leveranciers van verkeerstechnologie, serviceproviders, app-ontwikkelaars, steden & regio’s en wegbeheerders. Het bedrijf assisteert zowel leveranciers als gebruikers van mobiliteitsdata door nieuwe oplossingen aan te dragen die mobiliteitsdata toegankelijker, relevanter en gemakkelijker te integreren maken.

Monotch is ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd.

Monotch
Vogelstraat 23
4845 PA Wagenberg
T + 31 88 7120 800
E info@monotch.com
W www.monotch.com