2018 #3

Gent op weg naar TMaaS

Sinds begin 2018 werkt stad Gent samen met een aantal industriële en academische partners aan een modulair en multimodaal cloudplatform voor TMaaS, Traffic Management as a Service. In de eerste fase van het Europese project […]

Berichten

Be-Mobile neemt het Franse Mediamobile over

Het Belgische Be-Mobile, met Proximus en het eigen management als voornaamste aandeelhouders, maakte op 16 november 2018 bekend het volledige aandelenkapitaal van haar Franse sectorgenoot Mediamobile te hebben verworven.  Mediamobile, een dochterbedrijf van de Franse […]

2017 #2

Verkeersintensiteiten op basis van datafusie

Verkeerstellingen op basis van detectielussen geven het totaal aantal voertuigen weer dat gedurende een bepaalde tijdsperiode passeert, zij het voor een beperkt aantal wegvakken. Floating car data zijn trajectmetingen over alle wegvakken, netwerkbreed, zij het […]

2017 #1

Floating car data: één begrip, vele betekenissen

Als verkeersprofessionals hebben we allemaal wel een idee van wat floating car data, FCD, zijn. Maar waar we misschien minder bij stilstaan, is dat FCD een allesbehalve homogeen product zijn. Er zijn grote verschillen tussen […]

2016 #1

Vlaanderen trekt zijn eigen plan

Wie vanuit Nederland België binnenrijdt, merkt het meteen: het verkeersmanagement in Vlaanderen heeft een pragmatische inslag. Hier geen borden die proefprojecten aankondigen of portalen vol toestellen om nieuwe technologieën mee uit te proberen. Wat is […]

2015 #4

Case: Antwerp 10 Miles & Marathon

Op zondag 26 april 2015 was de binnenstad van Antwerpen het toneel van het hardloopevenement Antwerp 10 Miles & Marathon. Er liepen 40.000 renners mee, aangemoedigd door nog eens 130.000 toeschouwers. Zo’n evenement zet de […]

2015 #3

Twee modellen weten meer dan één

Elk model heeft zijn sterke en zwakke punten. Hoe kunnen we dan toch komen tot een zo goed mogelijke representatie van de verkeerswerkelijkheid? Eén mogelijkheid is om meerdere modellen naast elkaar te gebruiken. Het ene […]