2020 #1

Afwegingskader DRIP’s helpt keuzes te maken

Voor wegbeheerders zijn DRIP’s nog altijd een belangrijk instrument om weggebruikers te informeren, adviseren en om te leiden. Toch is ook wel duidelijk dat op de wat langere termijn in-car systemen de inzet van veel […]

2015 #2

Human factors bij de transitie van wegkant naar in-car

Minder informatie via wegkantsystemen, meer via in-car systemen – het is een belangrijke ontwikkeling binnen verkeersmanagement. In deze transitie blijft echter één ding hetzelfde: de wegbeheerder wil effectief communiceren met weggebruikers. Aan de hand van […]

2015 #2

Gedrag beïnvloeden in de praktijk (-proef)

Ok, van gedragsbeïnvloeding kun je geen wonderen verwachten. Maar niets doen is geen optie, dus we moeten vooral blijven beproeven hoe we weggebruikers met slimme technologie kunnen bijsturen. De projecten Brabant in-car III en Praktijkproef […]

2015 #2

Reisinformatie-apps: wat werkt en wat niet?

Voor wegbeheerders zijn smartphones een ideaal medium om met reizigers te communiceren. Maar de grote vraag waar de bouwers van reisinformatie-applicaties voor staan is: hoe maken we een app die niet alleen gedownload, maar ook […]