2019 #3

Doorstroming verbetert dankzij Aanpak Incidenten

Maar liefst een kwart van de filevertraging op rijkswegen wordt veroorzaakt door incidenten. Reden voor de regio Rotterdam om extra in te zetten op dit thema: sinds 2017 werken De Verkeersonderneming en Rijkswaterstaat samen met […]

2015 #1

Betere AID dankzij datafusie

In Nederland zetten we al meer dan dertig jaar Automatische Incident Detectie (AID) in om achteropkomend verkeer te waarschuwen voor files. Volgens onderzoek uit 1984 vermindert deze filestaartbeveiliging het aantal ongevallen met maar liefst 16%. […]