2020 #2

De impact van corona op onze vervoerwijzekeuze

De contactbeperkende maatregelen die met het oog op COVID-19 zijn getroffen, raken ook onze mobiliteit. Wat doet dat met onze preferenties en attitudes ten aanzien van vervoerwijzen? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid deed onderzoek met het […]

2015 #2

Human factors bij de transitie van wegkant naar in-car

Minder informatie via wegkantsystemen, meer via in-car systemen – het is een belangrijke ontwikkeling binnen verkeersmanagement. In deze transitie blijft echter één ding hetzelfde: de wegbeheerder wil effectief communiceren met weggebruikers. Aan de hand van […]

2015 #2

Inertie in keuzegedrag

Weggebruikers gaan niet bepaald efficiënt om met de informatie die hun wordt aangereikt, zoveel heeft wetenschappelijk onderzoek naar het reizigersgedrag wel aangetoond. Wetenschappers spreken in dit verband van inertie – een zekere traagheid in het […]

2015 #2

Column Steven Logghe:
De irrationele reiziger

In mijn opleiding verkeerskunde werd me een mooi kader aangereikt van hoe reizigers beslissingen nemen rond verplaatsingen. Eerst kiest een reiziger of hij zich al dan niet gaat verplaatsen. Daarna bepaalt hij zijn vertrektijdstip, zijn […]

2015 #2

Verandert internet ons mobiliteitsgedrag?

In een tijd waarin 9 op de 10 Nederlanders dagelijks gebruik maken van internet (CBS, 2015), rijzen steeds meer vragen over de impact die dit internetgebruik heeft op het ‘offline leven’. Het internet maakt het […]