2020 #1

De lessen van drie generaties spitsmijdenprojecten

In het afgelopen decennium zijn er in Nederland ruim vijftig spitsmijdenprojecten georganiseerd. In deze bijdrage bespreekt Casper Stelling van MuConsult de belangrijkste leerervaringen. Maar ook staat hij stil bij de vraag hoe het nu verder […]

2018 #1

Flexibele mobiliteitsdiensten in een digitale wereld

Het principe van Mobility as a Service is, dat een serviceprovider de vraag van reizigers via een digitaal platform koppelt aan het aanbod van vervoerders. Dit moet leiden tot een vervoersaanbod-op-maat, inclusief gebruiksvriendelijke planning, reservering […]

2017 #3

De knip van de Leien

De stad Antwerpen werkt hard aan de Noorderlijn, een nieuwe tramlijn die het centrum beter ontsluit. Maar door de werkzaamheden zijn de Leien, de belangrijkste noord-zuidverbinding door hartje Antwerpen, gedurende anderhalf jaar onderbroken. Om de […]

2017 #1

De winst van spitsmijdenprojecten is geboekt

In de periode 2013-2015 zijn verscheidene spitsmijdenprojecten van de ‘tweede generatie’ uitgevoerd. Wat hebben die opgeleverd? Tijd om de balans op te maken! In deze bijdrage gaan de auteurs in op de effectiviteit van de […]

2016 #4

De toekomst van stedelijke mobiliteit

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten – al deze (en nog meer) ontwikkelingen hebben invloed […]

2016 #3

Minder Hinder-aanpak bij wegwerkzaamheden werkt

Tijdens het plannen en uitvoeren van groot onderhoud aan het hoofdwegennet streeft Rijkswaterstaat uiteraard naar zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker. De dienst maakt daarbij al enige jaren gebruik van de zogenoemde MinderHinder-aanpak. Maar […]

2015 #2

Mobiliteitsmanagement: twee succesfactoren

Niet alleen verkeersmanagent heeft te stellen met het eigenwijze en soms onlogische gedrag van zijn klanten. Ook in mobiliteitsmanagementprojecten krabben de professionals zich geregeld achter de oren. Hoe krijgen we voldoende reizigers zo ver om […]