2019 #1

Telraam als efficiënt instrument voor verkeersmetingen

Eind 2018 hebben Transport & Mobility Leuven en de bureaus Waanz.in en Mobiel 21 in een eerste testopstelling kunnen aantonen dat low cost, fijnmazige automatische verkeersmetingen met sensoren betrouwbare verkeersdata opleveren. De uitrol van een […]

2015 #1

MODUM: Proefproject dynamische en groene routeplanning

Onder de vlag van het Zevende Europese Kaderprogramma (FP7) ontwikkelde een groep van negen bedrijven en universiteiten een nieuwe manier om routes te plannen. Het onderzoeksproject kreeg de titel MODUM, Models for optimising dynamic urban […]

No Picture
2014 #3

Slim bufferen op het stedelijk wegennet

Als we verkeer richting de A10 West willen doseren, kunnen we bufferen op de hele aansluiting – op de toerit én het nabijgelegen kruispunt. Maar wat als dat nog niet genoeg is? De Feedback-regelaar stelt […]

2014 #3

In-car ‘superroutes’ met Amsterdam Onderweg

______ Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Praktijkproef Amsterdam’. ______ Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft er bewust voor gekozen om ook in-car diensten mee te nemen in de Praktijkproef Amsterdam. Hamvraag: hoeveel doorstromingswinst […]

2014 #3

Nieuwe maatregelmodule voor de regelingen op de S102

______ Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Praktijkproef Amsterdam’. ______ Het netwerkbrede verkeersmanagement van de Praktijkproef Amsterdam richt zich uiteraard niet alleen op de rijksweg A10 maar ook op de gemeentelijke wegen. Als testomgeving voor […]