2019 #1

De lessen van het ‘zakelijk’ samenwerken in Brabant

In Noord-Brabant werken Rijkswaterstaat, de provincie en de vijf grote Brabantse gemeenten al jaren samen aan regionaal verkeersmanagement. De uitvoering van deze regionale aanpak vindt voor een belangrijk deel plaats vanuit de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van […]

Afbeelding: Ontwikkeling van verkeerscentrales
2016 #1

De lessen van vijf jaar samenwerken

In 2011 bracht NM Magazine een speciale editie uit over operationeel verkeersmanagement in de regio. Vier regio’s deden verslag van hun toen nog prille ervaringen met regionale verkeerskundige teams, regiodesks en regionaal verkeersmanagement ‘op straat’. […]

Afbeelding: De inhaalslag van Groningen
2016 #1

De inhaalslag van Groningen

De komende jaren gaat de Zuidelijke Ringweg van Groningen op de schop. De impact op de bereikbaarheid zal groot zijn en maatregelen om het verkeer te informeren, verleiden en sturen zijn dan ook hard nodig. […]