2019 #1

De lessen van het ‘zakelijk’ samenwerken in Brabant

In Noord-Brabant werken Rijkswaterstaat, de provincie en de vijf grote Brabantse gemeenten al jaren samen aan regionaal verkeersmanagement. De uitvoering van deze regionale aanpak vindt voor een belangrijk deel plaats vanuit de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van […]

2018 #1

Midden-Nederland blikt terug op regionale samenwerking

Op donderdagmiddag 25 januari 2018 organiseerden provincie Utrecht, Vialis en Technolution een presentatie in De Bilt over tweeëneenhalf jaar samenwerken in het programma Regionaal Verkeersmanagement Midden-Nederland. NM Magazine was erbij. De relatief kleine regio Midden-Nederland […]

Afbeelding: Ontwikkeling van verkeerscentrales
2016 #1

De lessen van vijf jaar samenwerken

In 2011 bracht NM Magazine een speciale editie uit over operationeel verkeersmanagement in de regio. Vier regio’s deden verslag van hun toen nog prille ervaringen met regionale verkeerskundige teams, regiodesks en regionaal verkeersmanagement ‘op straat’. […]

Afbeelding: De inhaalslag van Groningen
2016 #1

De inhaalslag van Groningen

De komende jaren gaat de Zuidelijke Ringweg van Groningen op de schop. De impact op de bereikbaarheid zal groot zijn en maatregelen om het verkeer te informeren, verleiden en sturen zijn dan ook hard nodig. […]

Afbeelding: Sturingsvisie nieuwe stijl voor Midden-Nederland
2016 #1

Sturingsvisie nieuwe stijl voor Midden-Nederland

Midden-Nederland stelde in 2009 voor het eerst een ‘DVM Sturingsvisie’ op. Met functiekaarten en prioriteitenkaarten werd vastgelegd welke wegen hoe worden ingezet voor dynamisch verkeersmanagement. Inmiddels is het hoog tijd om de vijf jaar oude […]