Afbeelding: Sturingsvisie nieuwe stijl voor Midden-Nederland
2016 #1

Sturingsvisie nieuwe stijl voor Midden-Nederland

Midden-Nederland stelde in 2009 voor het eerst een ‘DVM Sturingsvisie’ op. Met functiekaarten en prioriteitenkaarten werd vastgelegd welke wegen hoe worden ingezet voor dynamisch verkeersmanagement. Inmiddels is het hoog tijd om de vijf jaar oude […]