2016 #4

Talking Traffic-applicaties voor de iVRI

Dankzij het nieuwe, publiek-private Partnership Talking Traffic worden de komende maanden 1268 (!) verkeersregelinstallaties in Nederland ‘intelligent’ gemaakt. De intelligentie zit ‘m in de communicatie met voertuigen, maar zeker ook in de slimme, leveranciersonafhankelijke verkeersregelapplicaties. […]

2016 #3

Voertuigen categoriseren met infrarood en laser

Om een goed beeld te krijgen van de verkeerssamenstelling op de weg, wordt er gemonitord op voertuigcategorie. Dat resulteert dan in bijvoorbeeld cijfers over intensiteit en gemiddelde snelheid per categorie. De bron voor deze gegevens […]

2016 #2

De (r)evolutie van de routeplanner

De routeplanner is in korte tijd uitgegroeid van een nogal rechttoe-rechtaan toepassing op je Windows 98-pc tot een slimme en multimodale app op je smartphone. In deze bijdrage verkent de auteur de basisingrediënten van de […]

2016 #1

De Routekaart naar 2023 – een tussenstand

In 2013 bogen overheid en bedrijfsleven zich over de vraag hoe zij verkeersmanagement en verkeersinformatie naar een hoger, gezamenlijk plan konden tillen. Er werd een ‘transitieroute’ tot 2023 uitgestippeld, bestaande uit zes paden. Inmiddels zijn […]

Afbeelding 1
2016 #1

Nieuwe reisinformatie? (Nog) weinig behoefte

In opdracht van het directoraat-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu deed Rijkswaterstaat onderzoek naar het gebruik van informatiediensten en rijtaakondersteuning. De antwoorden van de ruim 2.000 weggegebruikers die werden bevraagd, maakten eens […]

2015 #4

Superroute naar SAIL 2015

Als er in vijf dagen tijd 2,3 miljoen naar je evenement willen, weet je dat je als organisator vol aan de bak moet om het bezoekersverkeer goed te informeren en begeleiden. Een van de maatregelen […]