2019 #1

De lessen van het ‘zakelijk’ samenwerken in Brabant

In Noord-Brabant werken Rijkswaterstaat, de provincie en de vijf grote Brabantse gemeenten al jaren samen aan regionaal verkeersmanagement. De uitvoering van deze regionale aanpak vindt voor een belangrijk deel plaats vanuit de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van […]

2018 #2

Eerst data dan doen

Jarenlang hebben we verkeersdata ingewonnen met een specifiek doel voor ogen. ‘We willen hier filestaartbeveiliging en daar toeritdosering en dus gaan we meten.’ Maar inmiddels beschikken we als verkeersprofessionals over wagonladingen data waar we niet […]

2018 #1

Midden-Nederland blikt terug op regionale samenwerking

Op donderdagmiddag 25 januari 2018 organiseerden provincie Utrecht, Vialis en Technolution een presentatie in De Bilt over tweeëneenhalf jaar samenwerken in het programma Regionaal Verkeersmanagement Midden-Nederland. NM Magazine was erbij. De relatief kleine regio Midden-Nederland […]