2018 #1

Midden-Nederland blikt terug op regionale samenwerking

Op donderdagmiddag 25 januari 2018 organiseerden provincie Utrecht, Vialis en Technolution een presentatie in De Bilt over tweeëneenhalf jaar samenwerken in het programma Regionaal Verkeersmanagement Midden-Nederland. NM Magazine was erbij. De relatief kleine regio Midden-Nederland […]

2017 #1

De mogelijkheden van floating car data

Sinds 1 maart 2017 levert de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens voor het eerst landelijk dekkende floating car data of FCD. De snelheidsdata zijn uitsluitend beschikbaar voor partners van de organisatie, maar de afgeleide reistijdgegevens zijn […]

2017 #1

Filestaartbeveiliging op basis van floating car data

De verkeerssignalering in Nederland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld. Al die decennia is dit systeem achter onze filestaartbeveiliging ‘gevoed’ met behulp van inductielussen in de weg. Maar inmiddels onderzoekt Rijkswaterstaat […]