2015 #3

DiTTlab: (big) data meets simulatie

We hebben al eerder bericht over het DiTTlab. Maar in een themanummer over verkeersmodellen mag een nadere kennismaking met dit lab natuurlijk niet ontbreken. De hoogleraren Hans van Lint en Alexander Verbraeck vertellen in deze […]

2015 #3

Twee modellen weten meer dan één

Elk model heeft zijn sterke en zwakke punten. Hoe kunnen we dan toch komen tot een zo goed mogelijke representatie van de verkeerswerkelijkheid? Eén mogelijkheid is om meerdere modellen naast elkaar te gebruiken. Het ene […]

2015 #3

Case: Tactisch advies op de A67

Tactische rijadviezen hebben de potentie de doorstroming fors te verbeteren. In het project Dynamic Lane Guidance zijn hiervoor twee tools ontwikkeld en getest: een model dat de actuele verkeerstoestand schat en een algoritme dat naar […]

2015 #3

Case: Rekenen met verkeeremissies

Beleidsmakers en wegbeheerders moeten zich welhaast in een spagaat bewegen om het verkeer rijdende te houden én te voldoen aan de aangescherpte Europese milieunormen. Vooral rond grote verkeersaders zijn extra maatregelen gericht op het beperken […]