2015 #3

Thema: Over de zin en onzin van verkeersmodellen

Voor de verkeersprofessional zijn verkeersmodellen een onmisbaar instrument. Van planstudie voor de beleidsmaker tot kortetermijnvoorspelling voor de wegverkeersleider: waar zouden we zijn zonder model? Maar dat verkeersmodellen nuttig zijn, maakt ze nog niet onfeilbaar. Er […]

2015 #3

Modellen in een notendop

Helemaal thuis in de modellenwereld? Sla dit artikel dan vooral over. Maar voor een ieder die zich tot nu toe alleen over de uitkomsten van de modelstudie boog, zonder zich ooit af te vragen welk […]

2015 #3

De intelligente verkeerslichtenregeling

De verkeersregelingen in stedelijke netwerken worden steeds slimmer. Dat is vooral te danken aan het feit dat de nieuwste generatie regelingen real-time simulatiemodellen gebruikt om de optimale instellingen te bepalen. Wat voor mogelijkheden biedt dat? […]

Jaap van Kooten
2015 #3

Netwerkbreed verkeersmanagement betrouwbaar modelleren

Veel wegbeheerders zetten hun verkeersmanagement-maatregelen gecoördineerd in, soms zelfs netwerkbreed in samenwerking met collega’s in de regio. Om vooraf een beeld te krijgen van de effecten van grootschalige coördinatie kun je niet om modelstudies heen. […]

2015 #3

Menselijk gedrag in verkeersmodellen

In macroscopische verkeersmodellen gaat het nog om de grote getallen en om het modelleren van ‘stromen’. Maar in microscopische modellen dalen we af naar het niveau van de individuele reiziger. Je zou verwachten dat deze […]

2015 #3

De opleving van modellering van langzaam verkeer

Vrijwel alle gemeenten en regio’s gebruiken strategische verkeersmodellen om hun mobiliteitsbeleid vorm te geven. Deze modellen, zelfs de multimodale, houden echter onvoldoende rekening met fiets- en voetgangersstromen. Vooral nu het bereikbaarheidsbelang van fietsen steeds groter […]

2015 #3

Netwerk Transmissie Model

Het Netwerk Transmissie Model is een nieuw dynamisch model dat het verkeer zonegewijs doorrekent. Grote voordeel van die aanpak is de hoge rekensnelheid: in luttele seconden rekent het model een complete spits door. In deze […]

2015 #3

DiTTlab: (big) data meets simulatie

We hebben al eerder bericht over het DiTTlab. Maar in een themanummer over verkeersmodellen mag een nadere kennismaking met dit lab natuurlijk niet ontbreken. De hoogleraren Hans van Lint en Alexander Verbraeck vertellen in deze […]

2015 #3

Twee modellen weten meer dan één

Elk model heeft zijn sterke en zwakke punten. Hoe kunnen we dan toch komen tot een zo goed mogelijke representatie van de verkeerswerkelijkheid? Eén mogelijkheid is om meerdere modellen naast elkaar te gebruiken. Het ene […]