Ga naar de pagina met uitgaven van 2021-heden…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2011-2015…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2006-2010…

2020 #3

Ook in deze uitgave kunnen we niet anders dan pagina’s inruimen voor de coronacrisis. We organiseerden drie discussietafels met 18 specialisten om te praten over het nieuwe normaal in verkeer en vervoer. Ook aandacht voor de corona-impact op opleidingen, data en verkeersmodellen. Download…

Verkeer in Nederland 2020

TrafficQuest heeft z’n zevende Verkeer in Nederland uitgegeven. In deze editie blikken de auteurs terug op 2019, maar staan ze ook stil bij de huidige coronacrisis. Er is aandacht voor kunstmatige intelligentie, verkeersveiligheid en de invloed van regen op het verkeer. Download…

2020 #2

En toen was er ineens corona in ons land. Op 12 maart 2020 ging alles op slot, in een ‘intelligente lockdown’. De directe en indirecte weerslag van die maatregelen op het verkeer- en vervoersysteem was (en is) enorm. In deze uitgave bundelen we de eerste inzichten. Download…

2020 #1

Hoe houden we al onze (C-) ITS-toepassingen veilig en stabiel? En hoe beschermen we de privacy van de gebruikers van de diensten en producten? In dit nummer ook aandacht voor corona, het nieuwe relative flow data, het afwegingskader DRIP’s en meer. Download…

2019 #3

In deze uitgave laten we Jaap van Kooten aan het woord, mede-oprichter van ons magazine. Altijd goed voor een stevige, maar vooral ook inhoudelijke mening! Verder aandacht voor netwerkregelingen, sociale-mediadata, in-car informatie bij evenementen en SOCRATES2.0. Download…

2019 #2

De fiets is misschien niet heel hightech, maar we kunnen het toch met recht ‘het vervoermiddel van de toekomst’ noemen. Deze modaliteit draagt immer écht bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarom in deze uitgave aandacht voor fietsbeleid, -data, -modellen, -toerisme en -delen. Download…

Verkeer in Nederland 2019

De alweer zesde uitgave van ‘Verkeer in Nederland 2019’ van TrafficQuest is uit! De verkeersafwikkeling van het afgelopen jaar, de belangrijkste thema’s en een overzicht van de relevante onderzoeken, publicaties, praktijkproeven en samenwerkingsverbanden – alles komt voorbij. Download…

2019 #1

De meer vooruitstrevende overheden hameren al enige tijd op het belang van multimodaal. Dat is mooi (en makkelijk) gezegd, maar hoe werk je daar beleid voor uit? Hoe weeg je de belangen? En vooral: hoe hak je de multimodale knopen door? Download…

Stappenplan Afnemen iDiensten

Het landelijke programma iCentrale heeft het stappenplan ‘Afnemen iDiensten’ uitgegeven. Dit nieuwe, 100 pagina’s tellende boek helpt decentrale overheden om het managen van verkeer, (vaar)wegen, tunnels en de openbare ruimte slimmer te organiseren. Download…

2018 #3

Verkeersmodellen geven ons al jaren houvast bij het analyseren van mobiliteitsproblemen en het toetsen van beleid. Maar ons verkeerssysteem verandert snel en opzichtig, vooral in de stad. Wat betekent dit voor onze verkeersmodellen? Download…

Verkeer in Nederland 2018

‘Verkeer in Nederland 2018’ van TrafficQuest is uit! Alles wat u moet weten over de stand van zaken en de ontwikkelingen in ons vakgebied, als gratis bijlage bij NM Magazine (2018 #3). Niet bij de post ontvangen? Hier de pdf! Download…

2018 #2

Anno nu trekken we verkeersdata met wagonladingen tegelijk binnen. De vraag is: we hebben de data, maar wat doen we ermee? Dat het loont om serieus over die vraag na te denken, is het onderwerp van ons hoofdartikel. Download…

2018 #1

Wat kan de wetenschap betekenen voor de stedelijke bereikbaarheid? Die vraag staat in deze uitgave van NM Magazine centraal. We vroegen onderzoekers van enkele grote onderzoeksprojecten waar zij momenteel hun tijd en energie in steken. Download…

2018 #special

This is a special, English edition of NM Magazine, devoted entirely to the iCentre programme in the Netherlands. Local authorities and private parties are working together to make (urban) operation control centres smarter and more efficient. Download…

2017 #3

Door de werkzaamheden in de centrales voor verkeersmanagement, parkeerbeheer, brug- en sluisbediening, tunnelbewaking en stadsbeheer slimmer te organiseren, kunnen gemeenten en provincies flink besparen op hun jaarlijkse exploitatielasten. Download…

2017 #2

Nog even en we hebben een nieuwe minister I&M. Omdat wij de beroerdste niet zijn, helpen we de aanstaande minister op weg. We hebben een mooi lijstje aandachtspunten voor de komende vier jaar samengesteld. Download…

Verkeer in Nederland 2017

Alweer een jaar voorbij? Jazeker, de nieuwe ‘Verkeer in Nederland’ van TrafficQuest is uit! Alles wat u moet weten over de ontwikkelingen van ons vakgebied, als gratis bijlage bij NM Magazine (2017 #2). Niet ontvangen? Hier de pdf! Download…

2017 #1

Sinds 1 maart 2017 levert NDW landelijk dekkende floating car data. Maar wat kunnen we met FCD? Wat zijn de mogelijkheden voor netwerkbreed verkeersmanagement? Hoe zit het met toepassingen voor de fiets en het openbaar vervoer? Download…

Rapportage Spookfiles A58

Eind maart 2017 presenteerde provincie Noord-Brabant de resultaten van het ‘coöperatieve’ Beter Benutten-project Spookfiles A58. De uiterst leerzame rapportage is als bijlage bij NM Magazine 2017 #1 verzonden. Voor wie ‘m heeft gemist: Download…

2016 #4

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit verandert razendsnel. Tot wat voor mobiliteitsmix zal dat leiden? Wat betekent het voor de rol van de wegbeheerders? In het hoofdartikel aandacht voor de toekomst van stedelijke mobiliteit. Download…

2016 #3

Hoe zoek je als ITS-partij de aansluiting met de rest van Europa? Welke internationale (subsidie)programma’s lopen er en hoe haak je daarbij aan? In dit hoofdartikel van NM Magazine volop aandacht voor de kansen die Europa biedt. Download…

Verkeer in Nederland 2016

Alles wat u moet weten over de ontwikkelingen van ons vakgebied in één uitgave. TrafficQuest stuurde dit jaarbericht gewoontegetrouw mee als bijlage bij NM Magazine (2016 #3). Niet ontvangen? Dan hier de pdf! Download…

2016 #2

Connected ITS wordt gezien als the next step in het vakgebied – en zowel overheid als markt investeren er dan ook fors in. Maar waar staan we eigenlijk met C-ITS? Wat hebben we tot nu toe van de pilots geleerd? En wat nog niet? Download…

2016 #1

Wow, we zijn alweer 10 jaar uw favoriete vakblad over verkeersmanagement en ITS. In deze speciale uitgave laten we onze partners, wetenschappers én minister Schultz van Haegen terugblikken en vooruitkijken. Download…

10 jaar NM Magazine

Het kost een paar megabytes (181 om precies te zijn), maar dan heb je wel tien jaargangen NM Magazine in één pdf. Makkelijk om snel te CTRL-F’en naar dat ene artikel van wanneer-was-dat ook-alweer. Download…

Ga naar de pagina met uitgaven van 2021-heden…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2011-2015…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2006-2010…

>