Mobiliteit verbindt. Mensen jagen hun dromen na. Zij reizen via infrastructuur met vervoermiddelen naar familie en vrienden, werk, school en voorzieningen. Deze assets vergroten onze vrijheid maar leggen ook druk op leefomgeving, natuur en grondstoffengebruik. Bijstelling probeert juist op deze punten beleid te verbeteren. Het adviesbureau vergroot doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid door de ambitie, planvorming, uitvoering en evaluatie bij klanten te verbeteren.

Bijstelling maakt binnen de kaders van de opdracht zoveel mogelijk integrale afwegingen op meerdere dimensies:

  • problemen nu en in de toekomst
  • impact hier en elders
  • stip op de horizon en haalbare stappen
  • sectorale en integrale belangen
  • inhoudelijke, maatschappelijke en politieke realiteit

BijStelling
E info@bijstelling.nl
W www.bijstelling.nl