Logo Transport & Mobility Leuven

Transport & Mobility Leuven NV (TML) voert beleidsondersteunend onderzoek uit. Het is onze missie de samenleving vooruit te helpen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te bieden. Daarbij steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, prognoses. Onze werkdomeinen zijn verkeer, personen- en goederenvervoer en de daarmee samenhangende economische impact en milieuproblemen. Net die integratie tussen mobiliteit, economie en milieu maakt ons uniek in Europa.

TML baseert zich bij haar werk op de laatste ontwikkelingen in de economische theorie en verkeerskunde en is hiervoor bijzonder goed geplaatst dankzij de goede relaties met haar oprichters: de KU Leuven en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.

Onze focus is zowel wetenschappelijk als praktisch: wij zijn de brug tussen universiteit en samenleving. Onze klanten zijn vooral de lokale, Vlaamse, Belgische en Europese overheden, sectororganisaties en non-profitverenigingen. Zij baseren hun beleid inzake transport en mobiliteit op onze analyses en voorspellingen.

Wij voeren onze projecten uit met een grote bezorgdheid voor onafhankelijkheid en openheid. Transport & Mobility Leuven heeft geen belangen in de wegenbouw, economische sectoren, of bij politieke partijen. Wij vinden het belangrijk om open en kritisch te communiceren over de gebruikte methodieken en bronnen. Niet alleen de resultaten zelf, maar ook de manier waarop de resultaten verkregen zijn worden duidelijk gecommuniceerd. Op die manier hebt u inzicht en vertrouwen in onze resultaten en bent u perfect in staat om deze te verdedigen.

Transport & Mobility Leuven NV (TML)
Diestsesteenweg 57
3010 Leuven
België
T +32 16 317 730
F +32 16 317 739
E info@tmleuven.be
W www.tmleuven.be