De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om onze hoge standaard van onderzoek en onderwijs. De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen, handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het midden- en kleinbedrijf.

Transport Institute
Eén prominent instituut van de TU Delft is de Transport Institute. Transport is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Of je nu met de auto naar je werk gaat, naar de supermarkt fietst, of een pakje laat bezorgen aan huis, we maken allemaal dagelijks gebruik van transport. Maar we worden ook dagelijks geconfronteerd met de nadelen in de vorm van files, ongevallen en milieuverontreiniging.

Om beter te begrijpen hoe deze problemen ontstaan en hoe we ze kunnen verhelpen wordt op verschillende terreinen onderzoek gedaan, variërend van de techniek van het voertuigontwerp tot de psychologie van het autorijden. Door het combineren van kennis uit al deze terreinen komen we tot oplossingen die leiden tot veiliger, schoner en efficiënter transport en meer bereikbaarheid.

Binnen het Transport Institute werken wetenschappers en studenten aan de TU Delft met verschillende achtergronden samen aan deze oplossingen. Onder hen bevindt zich prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn, hoogleraar Verkeersstromen en Dynamisch Verkeersmanagement. Hij is ook redactielid van NM Magazine.

TU Delft
Postbus 5048
2600 GA Delft
T +31 15 2785440
W www.citg.tudelft.nl