Ga naar de pagina met uitgaven van 2021-heden…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2016-2020…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2006-2010…

2015 #4

Hoe kun je het verkeer naar, op en weer terug van een groot evenement in de openbare ruimte managen? En hoe organiseer je dat? Aan de hand van hét buitenevenement van 2015, SAIL Amsterdam, beantwoorden we die vraag. Download…

2015 #3

Wederom een speciale uitgave, dit keer gewijd aan verkeersmodellen. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zijn de innovaties? We leggen het u uit in dertien artikelen over verkeersmodellen. Download…

Verkeer in Nederland 2015

Na een ‘Verkeer in Nederland 2014’ volgt uiteraard ‘Verkeer in Nederland 2015’. TrafficQuest stuurde dit jaarbericht over ons werkveld mee als bijlage bij NM Magazine 2015 #3. Niet ontvangen? Hier de pdf! Download…

2015 #2

Deze speciale uitgave is bijna geheel gewijd aan gedrag in het verkeersdomein. Omdat elke verkeersmanager of mobiliteitsmanager het op z’n tijd wel zou willen uitschreeuwen: “Weggebruiker, gedráág je nou eens!” Tien artikelen over gedrag. Download…

2015 #1

Regionaal Operationeel Verkeersmanagement – de regionale aanpak lijkt zo gewoon, maar is toch pas zo’n vijftien jaar oud. Welke stappen zijn er in die tijd gemaakt? En is deze ‘puber’ al in staat om op eigen benen te staan? Download…

2014 #3

De Praktijkpoef Amsterdam is een van de meest ambitieuze verkeersmanagementpilots van de laatste jaren. Eindelijk is nu de stap gemaakt van concept naar operationeel bedrijf – en in het hoofdartikel maakt NM Magazine als eerste de balans op. Download…

Verkeer in Nederland 2014

Een prachtig presentje van TrafficQuest: het jaarbericht Verkeer in Nederland 2014. Verplichte leeskost voor iedereen in de verkeer & vervoer-branche. De papieren bijlage bij NM Magazine gemist? Dan hier de pdf! Download…

2014 #2

Big data staat op het moment wel volop in de schijnwerpers – ook in onze wereld van verkeer en vervoer. Maar wat is big data eigenlijk? Wat kunnen we er op dit moment mee? En wat is in de nabije toekomst mogelijk? Download…

2014 #1

Deze uitgave is bijna geheel gewijd aan de individuele bottom-up aanpak en in-car. Lees over de mogelijkheden, de privacy & security, de achterliggende communicatietechnieken én de kansen in Sub-Saharisch Afrika. Download…

2013 #4

In het hoofdartikel alle aandacht voor het programma ‘Beter geïnformeerd op weg’. Wat zijn de transitiepaden die overheden én marktpartijen samen zullen moeten bewandelen? Aan het woord komen Michèle Blom en andere kopstukken uit het vakgebied. Download…

2013 #3

Ook in de stad biedt het beïnvloeden van de hoeveelheid, samenstelling of snelheid van het verkeer volop kansen. In deze uitgave beschouwen we daarom de mogelijkheden en uitdagingen van stedelijk verkeersmanagement. Download…

2013 #2

Mobiliteitsmanagement – was dat niet een heel andere tak van sport dan verkeersmanagement? Niet lang meer, zo blijkt uit het hoofdartikel. Verder aandacht voor reistijd, verkeersmanagement in Vlaanderen en het ‘netwerk fundamenteel diagram’. Download…

2013 #1

In het (flink opgefriste!) eerste nummer van 2013 gaan we uitgebreid in op de resultaten van de Mobiliteitsaanpak, pakketten 18-20. Ook belangrijk: een toelichting op de nieuwe, verder uitgewerkte bereikbaarheidsindicator. Download…

2012 #3

In deze uitgave aandacht voor wat waarschijnlijk het belangrijkste verkeerskundige pilotproject van het moment is: de Praktijkproef Amsterdam. Verder starten we een serie tutorials die niet-verkeerskundigen inwijdt in de mooie wereld van verkeerskunde. Download…

2012 #2

We hebben een bijzonder thema dit keer: vooruitgang door verbinding. Geen afgebakend onderwerp, maar een serie artikelen die steeds vanuit een andere invalshoek laten zien dat er veel vooruitgang mogelijk is door bestaande producten, kennis en diensten (beter) te koppelen. Download…

2012 #1

Zestig pagina’s NM Magazine. Met onder meer: een interview met HID Karin Visser over ‘haar’ RWS-afdeling Verkeer- en Watermanagement, een hoofdartikel over netwerkmanagement op straat, een rondetafelgesprek over coöperatieve systemen en het antwoord op de vraag ‘Hoeveel is teveel?’. Download…

De toekomst van verkeersmanagement

Wederom géén NM Magazine, maar wel een speciale bijlage. In ‘De toekomst van verkeersmanagement’ doen de auteurs van TrafficQuest uit de doeken waar we staan met verkeersmanagement, wat de trends zijn en waar we op uit (kunnen) komen. Inclusief Onderzoeksagenda. Download…

2011 #3

Regionaal samenwerken aan verkeersmanagement is niet iets van de laatste jaren. Maar pas de laatste tijd krijgt de samenwerking ook operationele vormen, op straat. In deze uitgave leest u over de eerste ervaringen in de regio. Download…

2011 #2

In deze uitgave leest u onder meer over de ministeriële brief Beter Benutten. We laten programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra aan het woord en belichten achterliggende rapporten. Voor wie wetenschap verkiest boven beleid hebben we een artikel over ‘multi-criteria optimalisatie’. Download…

2011 #1

NM Magazine sprak met Lodewijk de Waal over de recente ‘verbreding’ van het domein benutten met mobiliteitsmanagement. Lees ook over de open interface DVM Exchange, de exploitatie van netwerkmanagement en reistijden bepalen met VRI-data. Download…

Sturen op verkeersstromen

Oké, dit is geen NM Magazine. Maar ‘Sturen op verkeersstromen’ is wel als speciale bijlage bij NM Magazine verzonden én geschreven door ons redactielid Serge Hoogendoorn. Alle reden dus om deze boeiende inleiding op de verkeersstroomtheorie hier op te nemen. Download…

Ga naar de pagina met uitgaven van 2021-heden…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2016-2020…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2006-2010…