Ga naar de pagina met uitgaven van 2021-heden…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2016-2020…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2011-2015…

2010 #4

De weggebruiker staat centraal in deze uitgave. Maar staat de weggebruiker ook centraal in verkeersmanagement? Tevens aandacht voor operationeel verkeersmanagement in Overijssel en hoe verkeersmanagement de luchtkwaliteit in de stad kan verbeteren. Download…

2010 #4

Over samenwerken in de regio, een gemeenschappelijk toekomstbeeld op informeren en sturen, Sensor City Assen en verkeersmanagement in middelgrote steden. Download…

2010 #2

Wat kunnen we van de nieuwe Tweede Kamer verwachten op het gebied van bereikbaarheid? Verder: de markt prikkelt de politiek met het plan ‘Vrij baan voor vernuft’ en hoe benutten bijdraagt aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Download…

2010 #1

Een interview met IPO-directeur Jan Ploeger over eenduidig verkeersmanagement. Verder: NDW onderzoekt de mogelijkheden van kwaliteitsdifferentiatie en Functionele ordening, het tactische vervolg op Gebiedsgericht Benutten. Download…

2009 #4

Vertrekkend DG Bert Keijts over verkeersmanagement. Ook interessant: de acht bouwstenen van netwerkbreed verkeersmanagement. Verder een interview met Jeannette Baljeu over het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement. Download…

2009 #3

Waarom standaardisatie essentieel is voor de ontwikkeling van netwerkmanagement. Ook: een interview met Eerste-Kamerlid Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur Verkeersmanagement. Download…

2009 #2

Netwerkmanagement wordt onderbenut. Daarom in deze uitgave acht verbeterpunten voor een gerichte doorontwikkeling. Daarnaast een boeiende bijdrage over verkeersmanagement bij exceptionele omstandigheden. Download…

2009 #1

Een special over coöperatieve systemen. Wat zijn het en wat kunnen we ermee? En waar staat Nederland op dit moment? Tevens een interview met Laurens Schrijnen over De Verkeersonderneming. Download…

2008 #3

Benutten wordt nog te vaak gezien als een flankerende maatregel, zinvol totdat met bouwen de ‘echte oplossing’ komt. Reden voor NM Magazine om een aantal experts uit de vakwereld een prikkelende stelling voor te leggen: benutten is en blijft nodig. Download…

2008 #2

Het is voor het vakgebied netwerkmanagement een nijpend probleem: het chronische tekort aan goede verkeerskundigen. Wat is de oorzaak? Zorgen de onderwijsinstellingen dan niet voor voldoende aanwas? Download…

2008 #1

In dit nummer pakken we uit met een onderwerp dat je gerust een heet hangijzer kunt noemen: wat is nu eigenlijk het effect van netwerkmanagement? We laten zes experts aan het woord over dit onderwerp. Download…

2007 #4

NM Magazine had een openhartig gesprek met VVD’er Paul de Krom, lid van de Tweede-Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Als één ding ons duidelijk werd, dan was dat wel dat de politiek en het veld niet bepaald naadloos aansluiten… Lees en oordeel zelf! Download…

2007 #3

Verkeersmodellen zijn inmiddels een onmisbaar instrument. Maar worden modeluitkomsten soms niet wat overschat? In het hoofdartikel belichten we de toepassingen, beperkingen, ontwikkelingen en wensen. Download…

2007 #2

Minister Camiel Eurlings legt uit wat hij de komende jaren wil doen om het fileprobleem aan te pakken. De minister is voortvarend en ziet netwerkmanagement en op termijn in-cartechnologie als belangrijk instrument. Download…

2007 #1

Alleen wanneer ook de organisatie van netwerkmanagement goed wordt ingericht, kunnen de wegbeheerders over een langere periode maximaal rendement halen uit hun investeringen. Het hoofdartikel bespreekt enkele voorbeelden. Download…

2006 #4

Een essentiële component van netwerkmanagement is een faciliterend technisch platform voor in verkeerscentrales. Het hoofdartikel van deze NM Magazine schetst de contouren van een dergelijk platform. Download…

2006 #3

NM Magazine sprak met ambtelijke verkeerskundigen én de wethouders verkeer en vervoer van de zogenaamde G4. Welke plek heeft dynamisch verkeersmanagement in de vier grote steden? Download…

2006 #2

Tot eind 2007 zal het op het Nederlandse hoofdwegennet ‘werk-in-uitvoering’ troef zijn – met alle wegopbrekingen, afsluitingen, snelheidsbeperkingen en omleidingen van dien. Hoe het fileleed te beperken? Download…

2006 #1

Voor adequaat netwerkmanagement is betrouwbare informatie nodig. Maar van veel netwerken zijn grote delen nog onvoldoende in beeld. En de gegevens die er zijn, zijn lastig te integreren. Hoe met deze problemen om te gaan? Download…

Ga naar de pagina met uitgaven van 2021-heden…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2016-2020…
Ga naar de pagina met uitgaven van 2011-2015…