Meewerken aan en profijt trekken van hét vakblad voor netwerkmanagement en ITS?

Belangrijk doel van NM Magazine is het verder helpen ontwikkelen van het vakgebied netwerkmanagement. Dit gebeurt onder meer door netwerkmanagement goed onder de aandacht te brengen bij de verkeers- en vervoersprofessionals én bij relevante beslissingnemers en bestuurders.

Om NM Magazine onder de doelgroep te kunnen verspreiden, heeft de redactie kennisinstituten en een aantal marktpartijen uitgenodigd partner te worden van het vakblad. De betrokken partijen zijn lid van de redactieraad (waarin zij mede de koers van het magazine bepalen) en kunnen rekenen op voldoende exposure in het magazine en op deze website.

Wilt u meer weten over de voordelen van een partnership met NM Magazine? Stuur dan een e-mail naar Essencia Communicatie.