Logo EweghDe ambitie van Ewegh, in 2006 opgericht door verkeerskundige Erik Wegh, is om een zichtbare bijdrage te leveren aan een (verdere) kwaliteitssprong van (operationeel) verkeersmanagement.

Verkeersmanagement zal de komende jaren een ander gezicht krijgen. De afgelopen jaren heeft verkeersmanagement een sterke technisch-instrumentele en projectgerichte insteek gekend. Ewegh benadert in zijn advisering verkeersmanagement meer vanuit een (bedrijfs)organisatorisch insteek.

Daar is veel winst te behalen. Er is veel beleid, er is veel uitvoering, maar hoe krijgen we de maatregelen en instrumenten georganiseerd, bedienbaar en publieksgericht dagelijks op straat? Kortom: hoe breng je tactiek in verkeer? Tactisch handelen is het (dagelijks) effectief en gecoördineerd inzetten van maatregelen en instrumenten binnen het verkeerssysteem. Dit alles binnen afgesproken beleidmatige kaders. Een praktisch en doelgerichte voorbereiding biedt hiervoor de startvoorwaarden. Een kortcyclische evaluatie en eventuele aanpassing van de tactiek draagt bij aan een continue verbeteringsproces. Koppeling van verkeerskundige kennis met (vernieuwde) werkprocessen biedt hier een sterke meerwaarde. Ewegh heeft op dit gebied de laatste vijf jaar veel ervaring opgedaan bij landelijke- en regionale wegbeheerders. Met name waar het gaat om het positioneren en de rol van verkeerscentrales bij het tactisch handelen. Van nabij zijn de veranderingsprocessen meegemaakt en begeleid. Volharding, enthousiasme en creativiteit bleken hierbij doorslaggevende elementen.

Kortom: Verkeersmanagement zal de komende jaren een ander gezicht gaan krijgen. Aan dit gezicht wil Ewegh – Coaching Verkeersmanagement zijn gezicht verbinden.

Ewegh
Wilhelminalaan 24
7204 AC  Zutphen
T 0570 512341
E info@ewegh.nl
W www.ewegh