Goudappel is het grootste kennisbureau op het gebied van mobiliteit. We zijn gespecialiseerd in ‘slechts’ één ding (mobiliteit), maar wel in de volle breedte en diepte die recht doet aan de diversiteit van dit vakgebied. We zijn kennisleider op een groot aantal werkvelden, maar bovenal zijn wij in staat werkvelden en mensen te verbinden: van strategische beleidstafel tot aan de feitelijke uitwerking op straat. Van gedragsbeïnvloeding via het onderbewuste tot harde techniek. Wij combineren – al dan niet samen met partners- kennis tot integrale oplossingen die de wereld mooier maken (en verplaatsen in het bijzonder): bereikbaar, leefbaar, economisch vitaal.

Onze roots liggen in advisering aan overheden. Dat doen we nog steeds veel. Goudappel staat voor kwaliteit, passie, kennis en onafhankelijkheid. Onze klantenkring en portfolio is echter verbreed: naar bedrijven en naar het leveren en implementeren van IT-toepassingen zoals monitoringsinstrumenten, planningshulpmiddelen en dynamische verkeersmanagementcomponenten. We hebben gezien het toenemende belang van IT in de wereld van mobiliteit, dan ook eind 2013 al deze activiteiten gebundeld in een nieuwe groeikern: DAT.Mobility.

Dat wij graag verantwoordelijkheid nemen voor onze adviezen zien we terug in de derde verbreding van ons bedrijf: het uit handen nemen van bedrijfsprocessen, zoals het ‘runnen’ van een mobiliteitsdienst voor spitsmijden of het verzorgen van een verkeersmanagementopgave vanuit de eigen verkeerscentrale van zusterbedrijf MAPtm.

Goudappel
Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
Postbus 161
7400 AD Deventer
T 0570 666 222
F 0570 666 888
E goudappel@goudappel.nl
W www.goudappel.nl