Het vakblad NM Magazine is een uitgave van Stichting NM Magazine.

Het bestuur van de stichting, waarin vertegenwoordigers van enkele van NM Magazine’s partners zitting hebben, heeft de productie van het magazine gedelegeerd aan de redactie. Deze is verantwoordelijk voor de exacte planning en inhoud van het vakblad. De redactie wordt hierbij ondersteund door een brede redactieraad. Deze raad bepaalt mede de redactionele koers van het blad en draagt onderwerpen aan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van kennisinstituten, adviesbureaus, en hard- en softwarefabrikanten.

NM Magazine is daarmee een vakblad voor de markt en door de markt.

Foto vergadering redactieraad