Door deze website van NM Magazine te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer.
 
Uitsluiting aansprakelijkheid
Stichting NM Magazine – in het vervolg NM Magazine genoemd – heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. NM Magazine aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan NM Magazine en worden uitdrukkelijk voorbehouden. NM Magazine behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen (delen van) de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan het projectteam de toegang tot de webpagina monitoren.

Informatie van derden
NM Magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Evenmin is NM Magazine verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.