logo_4Cast4cast BV is een onafhankelijk adviesbureau actief op het gebied van de verkeerskunde, markt- en evaluatieonderzoek en modellering van de vraag naar vervoer.

Het bureau heeft veel ervaring met de analyse van mobiliteitsgegevens, het ontwikkelen van wiskundige modellen voor het beschrijven en voorspellen van het personenverkeer, en het toepassen van deze modellen voor beleidsstudies. In de deels door medewerkers van 4cast BV ontwikkelde modellen wordt het mobiliteitsgedrag van individuele reizigers gedetailleerd beschreven, en zijn alle relevante vervoersmodaliteiten vertegenwoordigd.

Daarnaast beschikt het bedrijf over expertise op het gebied van marktonderzoek, beleidsevaluatie en monitorstudies. Deze ervaring heeft zowel betrekking op landelijk niveau als op het niveau van regio’s en stadsgewesten. Bij onze advisering op het gebied van verkeersprognosestudies maken we veelvuldig gebruik van complexe state-of-the-art modelsystemen. Het ontwikkelen, schatten, toepassen en beheren van deze systemen zijn de kernactiviteiten van 4cast.

Tot onze opdrachtgevers rekenen we onder andere nationale en regionale overheden, (openbaar) vervoer organisaties en collega-adviesbureaus. 4cast BV is opgericht in 2001 en opereert vanuit haar vestiging in het ‘Kantorenhuis’ te Leiden.

4Cast BV
Schipholweg 122
2316 XD Leiden

Postbus 299
2300 AG Leiden

T 071 513 91 22
F 071 513 94 07
W www.4cast.nl