Mobiliteitsvraagstukken vragen om een brede blik en een heldere visie. Een multimodale, netwerkbrede aanpak is daarbij cruciaal. De oplossingen van Technolution Move zijn gebaseerd op diepgaande domeinkennis, opgedaan in meer dan twintig jaar ervaring. Wij combineren mobiliteits- en verkeerskundige kennis met een grote technische expertise. Technolution Move is de ontwikkelaar van het veelgebruikte verkeersmanagementplatform MobiMaestro.

Wij werken graag samen met partners en opdrachtgevers in een cocreatie-model. We kijken verder dan de technische oplossing en denken mee op meerdere niveaus (visionair, beleid, strategisch en tactisch). De producten en diensten van Technolution Move worden volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Onze systemen zijn gebaseerd op open interfaces en sluiten soepel aan op bestaande systemen.

Technolution Move heeft effectieve mobiliteitsoplossingen gerealiseerd in een groot aantal projecten. Voorbeelden zijn:

  • Adaptive Flow Management (AFM): Het AFM-systeem voorkomt stilstand in de Maastunnel in Rotterdam – om gevaarlijke situaties te voorkomen moet het verkeer in de tunnel minimaal 15 km/h blijven rijden. Door regulering van de verkeerslichten in het gebied rond de tunnel verdeelt AFM het verkeer altijd efficiënt over het omliggende verkeersnetwerk.
  • Brugopening Voorspeller (BOV): Bij Spijkenisse zijn twee belangrijke routes met bedienbare bruggen. De BOV monitort bewegingen van schepen op de waterwegen rond Spijkenisse en adviseert weggebruikers over verwachte brugopeningen. Bestuurders kunnen hierdoor tijdig kiezen voor een alternatieve route. De BOV zorgt zo voor een betere doorstroming door intelligente afstemming van wegverkeer en scheepvaartverkeer.
  • Gaasperdammertunnel A9: Technolution Move ontwikkelde voor de langste landtunnel van Nederland de coördinerende besturing van de technische tunnelinstallatie. De besturingslaag is ontwikkeld op basis van ICT, een primeur in Nederland.

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u op op onze website.

Wat kan Technolution Move voor u betekenen?
Wilt u meer weten over Technolution Move en wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Technolution Move
Burgemeester Jamessingel 1
2803 WV Gouda
Postbus 2013
2800 BD Gouda
T +31 182 59 4000
E move@technolution.nl
W www.technolution.com