Ga naar de pagina met uitgaven van periode 2016-2020…
Ga naar de pagina met uitgaven van periode 2011-2015…
Ga naar de pagina met uitgaven van periode 2006-2010…

2024 #1

Ons vervoersbeleid is er vooral op gericht het verkeer in beweging te houden. Dat is zinvol en belangrijk, maar deze focus op mobiliteit ontneemt soms het zicht op waar het eigenlijk om draait: de bereikbaarheid van mensen, banen en voorzieningen. Hoe staat het met die bereikbaarheid? Download…

2023 #3

Het vakgebied is in beweging. C-ITS, iVRI’s, MaaS, deelvervoer, hubs… en of we ook nog even willen bijdragen aan de brede welvaart. Als redactie wilden we daar eens op reflecteren. We gaan in gesprek met twee hoogleraren van TU Delft, Serge Hoogendoorn en Oded Cats. Download…

Verkeer in Nederland 2023

Deze tiende editie van Verkeer in Nederland van TrafficQuest zet alle cijfers van 2022 op een rij. Ook aan bod komen thema’s als verdelingsvraagstukken in mobiliteit, autoluwe steden, de hinderaanpak en de impact van hybride werken op files. Download…

2023 #2

We hadden eerder of later kunnen vertrekken. De fiets of het ov kunnen pakken. Thuis kunnen werken. Toch staan we massaal in de file. Waarom? Is reizigersgedrag bij te sturen? Hoe dan? En is zo’n effect blijvend? Lees het in de special over de gedragsaanpak. Download…

2023 #1

De afgelopen jaren hebben Nederland en Vlaanderen stevig ingezet op smart mobility. We zijn inmiddels heel wat plannen en pilots verder en er is al het nodige uitgerold. Maar wat moet er nog gebeuren om van vooral zaaien ook bij oogsten te komen? Download…

2022 #3

Het lijkt wel of elke regio bezig is met mobiliteitshubs. Waarom zijn die (weer) populair en hoe doen we er ons voordeel mee? Verder aandacht voor incidentmanagement, veilig fietsen naar school en het effect van automatische voertuigen op ons rijgedrag. Download…

Verkeer in Nederland 2022

Alweer de negende editie van Verkeer in Nederland van TrafficQuest. Bevat een terugblik op coronajaar 2021 en bespreekt thema’s als brede welvaart, robuustheid en en sturen op leefbaarheid in de stad. Download…

2022 #2

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, vertelt over basisbereikbaarheid, verkeersmanagement, C-ITS én over de samenwerking met Nederland. Verder in deze uitgave: strategische verkeersmodellen, 30 km/uur-norm, schaling van infrastructuur en meer. Download…

2022 #1

We praten met René Vrugt van Zuid-Holland Bereikbaar over zijn ‘hinderopgave’ van de komende jaren. Verder aandacht voor kunstmatige intelligentie, de eerste ervaringen met multimodale netwerkkaders, ADAS, verkeersmodellen en meer. Download…

2021 #3

De combinatie intelligentie, connected en coöperatief van C-ITS biedt héél interessante mogelijkheden. Die belofte was er al langer, maar deze innovatie staat nu op het punt z’n beloften echt in te lossen. Tijd voor een update. Download…

Verkeer in Nederland 2021

Editie 2021 van Verkeer in Nederland van TrafficQuest. Bevat een terugblik op coronajaar 2020, maar daarnaast is er aandacht voor logistiek, sociale inclusie, verkeersveiligheid in modellen en de milieubaten van connected mobility. Download…

Resultaten pilot: Onderwijs op locatie

Niet alleen het verkeer op de weg, maar ook het verkeer in gebouwen behoeft soms bijsturing. Vooral met corona is het belangrijk om ‘indoor files’ te voorkomen. TU Delft werkte hiervoor een oplossing uit. Download…

2021 #2

Een decennium lang kon er van rekeningrijden voor personenauto’s letterlijk geen sprake zijn. Inmiddels lijkt het draagvlak echter groot genoeg. Hoog tijd dus voor een NM Magazine-thema over Betalen naar gebruik. Download…

2021 #1

De Praktijkproef Amsterdam heeft tussen 2013 en 2021 in drie fasen innovatieve proeven ‘op straat’ uitgevoerd – zeven pilots in en met het echte verkeer. Wat is de nalatenschap van dit omvangrijke programma en wat kunnen we ermee? Download…

Ga naar de pagina met uitgaven van periode 2016-2020…
Ga naar de pagina met uitgaven van periode 2011-2015…
Ga naar de pagina met uitgaven van periode 2006-2010…