2017 #1

De mogelijkheden van floating car data

Sinds 1 maart 2017 levert de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens voor het eerst landelijk dekkende floating car data of FCD. De snelheidsdata zijn uitsluitend beschikbaar voor partners van de organisatie, maar de afgeleide reistijdgegevens zijn […]

2017 #1

Hoe de kwaliteit van FCD te bepalen?

NDW levert reistijden die zijn bepaald aan de hand van floating car data. Maar hoe wordt gecontroleerd of die reistijden wel goed genoeg zijn? Kun je er de kwaliteitseisen en bijbehorende toetsingsmethodiek voor vaste meetsystemen […]

2017 #1

Floating car data: één begrip, vele betekenissen

Als verkeersprofessionals hebben we allemaal wel een idee van wat floating car data, FCD, zijn. Maar waar we misschien minder bij stilstaan, is dat FCD een allesbehalve homogeen product zijn. Er zijn grote verschillen tussen […]

2017 #1

Filestaartbeveiliging op basis van floating car data

De verkeerssignalering in Nederland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld. Al die decennia is dit systeem achter onze filestaartbeveiliging ‘gevoed’ met behulp van inductielussen in de weg. Maar inmiddels onderzoekt Rijkswaterstaat […]

2017 #1

De toekomst van floating bike data

In de grootstedelijke gebieden van Nederland gaat het hard met de fiets. Het aandeel van deze slow mode is er inmiddels dusdanig hoog, dat de fietser een eigen verkeersmanagementaanpak verdient. Maar uitdaging één is dan: […]

2017 #1

De winst van spitsmijdenprojecten is geboekt

In de periode 2013-2015 zijn verscheidene spitsmijdenprojecten van de ‘tweede generatie’ uitgevoerd. Wat hebben die opgeleverd? Tijd om de balans op te maken! In deze bijdrage gaan de auteurs in op de effectiviteit van de […]