Vooraankondiging: ‘Routekaart’-congres op 20 mei 2014 in Delft

Noteer alvast in uw agenda: op 20 mei 2014 zullen NM Magazine en Stichting Postacademisch Onderwijs een congres organiseren met als thema ‘De Routekaart: Beter geïnformeerd op weg’. Als locatie is TU Delft gekozen. Tijdens het congres, dat onder leiding zal staan van de hoogleraren Bart van Arem en Serge Hoogendoorn, worden in lezingen en workshops alle ins & outs van de ‘Routekaart’ besproken, het nieuwe actieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu dat overheden en marktpartijen gezamenlijk hebben opgesteld. Er komt ook een kleine ‘kennismarkt’ waar bedrijven en instellingen hun projecten en diensten presenteren.

Aan de exacte invulling van het programma wordt op dit moment nog hard gewerkt. De toegangsprijs zal rond € 145 bedragen. Hou voor meer informatie onze website en die van PAO in de gaten. Wilt u persoonlijk per mail op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een berichtje naar info@nm-magazine.nl, met als onderwerp ‘Routekaart’.