2021 #3

Eerlijk regelen en C-ITS: hoe doe je dat?

Niet alleen het gras maar ook het verkeerslicht lijkt altijd groener bij de buren – die oneerlijkheid ervaren weggebruikers al zolang er verkeerslichten zijn. Ook met de nieuwe generatie ‘connected’ verkeerslichtenregelingen moeten we serieus rekening […]

2021 #3

Anticiperend verkeersmanagement: de stand van zaken

Ook voor verkeersmanagement geldt dat voorkomen beter is dan genezen: pas actie ondernemen als het (te) druk is, is inefficiënt en ineffectief. Maar om goed te kunnen anticiperen moeten we de verkeerstoestand ‘in real time’ […]

2021 #3

C-ITS buiten de landsgrenzen

In deze uitgave van NM Magazine beschouwen we C-ITS vanuit een Nederlands en Belgisch perspectief. Maar de wereld houdt niet op bij de landsgrenzen – en C-ITS is bij uitstek een internationale aangelegenheid. Daarom in […]

2021 #3

Beter transportmanagement dankzij C-ITS

Het goederenvervoer drukt een steeds grotere stempel op het verkeer in en om de stad. Willen we daar grip op houden, dan is het belangrijk om verkeersmanagement en transportmanagement bij elkaar te brengen. C-ITS kan […]

2021 #3

Randvoorwaarden en gedeelde voorzieningen voor C-ITS

Een C-ITS-onderzoeksproject is nog relatief eenvoudig op te zetten: enkele basale data- en communicatievoorzieningen zijn vaak afdoende. Maar belanden we eenmaal in de fase van opschalen en uitrollen, dan kan van ‘basaal’ geen sprake meer […]

2021 #3

De gebruiker als cruciale schakel binnen C-ITS

Bij C-ITS gaat het al snel over techniek en over de communicatie tussen voertuigen en weginfrastructuur. Maar gebruikers spelen voorlopig nog een belangrijke rol binnen C-ITS. Hoe zorgen we ervoor dat we ook bij deze […]