2016 #2

Reistijden berekenen met Floating Car Data

Afgelopen winter hebben NDW en provincie Zuid-Holland een pilot Floating car data uitgevoerd. Doel van de pilot was om te zien hoe bruikbaar deze data zijn voor het berekenen van reistijden. Ook is gekeken welke […]