Basismeetnet moet Midden-Nederland ‘verder’ helpen

Het samenwerkingsverband VERDER is opgericht om regionale aanpak uit te werken voor de mobiliteitsproblemen in Midden-Nederland. Partner zijn onder meer de gemeenten Utrecht en Amersfoort en provincie Utrecht. Het programma Regionaal Verkeersmanagement is onderdeel van VERDER en heeft als doel een systeem te realiseren voor operationeel verkeersmanagement (techniek, proces en organisatie). Een belangrijk onderdeel van dit systeem is het ‘Basismeetnet’, een netwerk van monitoringpunten.
Om te bepalen wat er nodig is voor het Basismeetnet wordt in samenwerking met MAPtm een analyse gemaakt van de informatiebehoefte en de kwaliteit van de verkeersgegevens die voor die behoefte nodig is. Door middel van een inventarisatie van de bestaande meetsystemen en interviews met de belanghebbende partijen in de regio wordt bepaald waaraan het Basismeetnet moet voldoen. Het resultaat zal een functionele beschrijving zijn van de benodigde verkeersgegevens als kosteneffectieve aanvulling op de bestaande systemen.