Deelnemers gezocht voor gedragsonderzoek TU Delft

Delft, 27 januari 2014 – Bij de afdeling Transport en Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen loopt een promotieonderzoek naar het keuzegedrag van mensen in verschillende omstandigheden. Vanaf 1 februari 2014 start voor dit onderzoek een aantal experimenten. Tijdens een experiment wordt een concertbezoek nagebootst, waarbij gekeken wordt naar het gedrag van de bezoekers.

Afbeelding virtuele omgeving
 

Het experiment bestaat uit twee onderdelen, een test in een computeromgeving en een vragenlijst. In de computeromgeving krijgt iedere deelnemer een eigen avatar met als opdracht rond te lopen en te rijden in een virtuele concertomgeving. Hierbij worden verschillende posities geregistreerd. De vragenlijst gaat in op de ervaringen van de deelnemers tijdens het eerste onderdeel.

Deelname
Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld en is alle data anoniem. De deelnemers ontvangen een VVV Cadeaubon ter waarde van €25,- per persoon na afloop van het experiment. De vereisten voor deelname zijn een minimale leeftijd 12 jaar, beheersing van de Nederlandse taal en Engels kunnen verstaan. Tijdens het onderdeel met de computeromgeving krijgen de deelnemers informatie in het Engels. Ze hoeven zelf geen Engels te spreken. De vragenlijst is in het Nederlands.

Organisatie
De organisatie van de proef is in handen van prof. dr.ir. Serge Hoogendoorn, dr.ir. Rob van Nes, dr.ir. Hans van Lint en ir. Mignon van den Berg van TU Delft, afdeling Transport & Planning. Wie zich wil aanmelden, kan terecht op de speciale website.