NDW introduceert Data+Diensten overeenkomst

Utrecht, 8 april 2015 – De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft nieuwe afspraken gemaakt met een aantal grote afnemers van haar data. NDW werkt niet langer meer met (betaalde) licentie-overeenkomsten, maar sluit met geïnteresseerde marktpartijen een Data+Diensten overeenkomst. Nieuw is dat het hierbij gaat om een uitruil met gesloten beurzen: NDW levert data inclusief een aantal services, terwijl de betreffende marktpartij een wederdienst aanbiedt die de wegbeheerders helpt bij het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. NDW sluit vooralsnog met 14 partijen zo’n Data+Diensten overeenkomst.

Alle wegverkeersgegevens van NDW zijn als open data beschikbaar – en daar verandert de nieuwe overeenkomst niets aan. Een aantal marktpartijen heeft echter behoefte aan extra, ondersteunende services door NDW, zoals duidelijke afspraken over de snelheid waarmee eventuele storingen in de datastroom worden verholpen en een 24/7-helpdesk. Tot nu toe werd voor die extra services een vergoeding gevraagd, maar met de nieuwe overeenkomsten maakt NDW afspraken met een geïnteresseerde marktpartij over wederdiensten. Deze tegenprestaties verschillen per overeenkomst, maar ze hebben altijd betrekking op data, datadoorgifte of informatiediensten. Voorbeelden zijn het aanbieden van een TMC-dienst, het verrijken van de data en de doorgifte van veiligheidsgerelateerde berichten aan weggebruikers (bijvoorbeeld ‘spookrijder gesignaleerd’).

Voordelen
De nieuwe aanpak biedt voordelen voor alle betrokkenen. De marktpartijen hechten belang aan de afspraken over de beschikbaarheid van data en systemen en de aanvullende services van NDW. NDW op haar beurt kan dankzij de overeengekomen wederdiensten gerichter bijdragen aan de beleidsdoelen van de wegbeheerders. Prestaties als het verrijken van de data en het gegarandeerd doorgeven van veiligheidsgerelateerde berichten dragen immers direct en indirect bij aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Meer in het algemeen betekent de nieuwe Data+Diensten overeenkomst dat markt en overheid nog nauwer en inhoudelijker samenwerken aan betrouwbare verkeersinformatie.

Partijen
Veertien partijen gaan met NDW samenwerken conform een Data+Diensten overeenkomst, waaronder Be-Mobile, ANWB, ARS T&TT, Vialis, Andes, Fileradar, HERE, INRIX, Locatienet, OOha Media, Traffic Link, Transpute en TriOpSys. Op 7 april 2015 bezegelden wegbeheerders en marktpartijen de nieuwe overeenkomst met een stevige handdruk.

Bezegeling NDW Data+Diensten overeenkomst