NDW sluit ProRail aan op Melvin

ProRail is sinds 24 juni 2024 partner in het online platform Meldingen Verstoringen Infrastructuur (Melvin) van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Dit maakt afstemming over werkzaamheden aan weg, water en spoor met infrabeheerders makkelijker.

Foto: Bart Ros.

Concreet betekent dit dat ProRail de data van buitendienststellingen deelt met NDW. Deze data worden gevisualiseerd in het systeem Melvin. Tot nu toe brachten alleen wegbeheerders, en Rijkswaterstaat als (vaar)wegbeheerder, informatie over stremmingen bijeen in dit systeem en stemmen zij regionaal af. Vanaf nu sluit ook ProRail hierbij aan, en deelt NDW via Melvin informatie over geplande werkzaamheden aan het spoor.

Afstemming
Dit is belangrijk voor de afstemming van werkzaamheden in de regio’s en het beschikbaar stellen van actuele informatie over stremmingen en omleidingsroutes, voor de overheden zelf maar ook voor serviceproviders van reis- en routeplanners. Met elkaar willen de partijen voorkomen dat er parallelle hoofdroutes tegelijkertijd gestremd zijn. Ook willen ze ervoor zorgen dat omleidingsroutes voor auto- en busverkeer beschikbaar zijn en stationspleinen bereikbaar voor busvervangend vervoer bij buitendienststellingen aan het spoor.