NVP uitgebreid met online analyse-omgeving

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is 19 juni 2024 voorzien van een online analyse-omgeving, de NVP Analyzer. Hiermee kunnen gemeenten en provincies voortaan zelf de verplaatsingen en reismotieven van 25.000 Nederlanders vanaf 2021 onderzoeken.


Sinds de introductie van het NVP heeft adviesbureau Goudappel, een van de initiatoren, de bron ingezet voor onderzoeken en voor het ontwikkelen van monitoring- en evaluatiedashboards voor gemeenten, provincies en ministeries. Met de NVP Analyzer kunnen data-analisten en beleidsmakers nu zélf aan de slag met de data in een online omgeving. Geïnteresseerden kunnen met een licentie toegang krijgen tot een overeengekomen gebied. Om te ontdekken hoe de analysetool werkt, wordt de tool de eerste 14 dagen gratis aangeboden.

Op verzoek kan ook klantspecifieke data worden toegevoegd, zoals data uit een verkeersmodel of aanvullend geworven data. Zo beschikken de provincies Noord-Brabant en Limburg al over een uitgebreide dataset in de NVP Analyzer, waarmee beleidsmakers in deze regio’s nog gedetailleerdere analyses kunnen doen.

Over het NVP
Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) bestaat sinds 2019 en is een initiatief van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Mobidot en Kantar. Het panel bestaat uit enkele duizenden mensen die via een smartphone-app bijhouden waar ze naar toegaan, wat ze onderweg doen, welke route ze nemen en welk vervoermiddel ze gebruiken. Dit heeft inmiddels gegevens van miljoenen reizen van zo’n 25.000 verschillende mensen opgeleverd. Ook achtergrondkenmerken van de panelleden zijn bekend. Het NVP is zo opgezet dat de data niet te herleiden zijn tot specifieke personen.