Royal HaskoningDHV voert microsimulatie uit naar vernieuwd Hofplein

Rotterdam, 15 oktober 2020 – Royal HaskoningDHV voert een microsimulatie uit van een nieuw ontwerp van het Hofplein in Rotterdam. Het bureau brengt de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid van het ontwerp in kaart. De gemeente Rotterdam neemt de resultaten van deze simulatie mee in haar besluitvorming over het Hofplein.

Het huidige Hofplein is een iconische plek voor Rotterdam, maar vooral ook een heel druk verkeersknooppunt. De gemeente Rotterdam wil van dit verkeersplein een mediterraan park maken met veel groen, zodat het een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt. Deze metamorfose past goed in de mobiliteitstransitie die Rotterdam voor ogen heeft, maar heeft verkeerskundig gezien veel voeten in aarde. Royal HaskoningDHV ondersteunt de gemeente daarbij met een microsimulatie met VISSIM. Naast het Hofplein worden ook de omliggende kruispunten en verkeerslichten gesimuleerd. Een koppeling in het model met VISWALK zorgt ervoor dat ook de voetgangersstromen goed worden meegenomen. De onderzoekers zullen voor meerdere vormgevingsvarianten de resultaten van verschillende intensiteitscenario’s met elkaar vergelijken. Er wordt gesimuleerd met een trendmodel en een transitiemodel, dat rekening houdt met een model shift.

Het ontwerp van het nieuwe Hofplein zorgt ook voor een verandering in de rijtaken voor automobilisten die het plein oprijden (human factors). Voor er een definitief besluit over de herinrichting genomen kan worden, is het dan ook belangrijk alle eventuele verkeersveiligheidsrisico’s van het ontwerp scherp te krijgen.

De Rotterdamse raad buigt zich naar verwachting begin 2021 over het Hofplein-project. Daarin zal de raad ook de uitkomsten van de modelstudie meenemen.

Meer info:
Marcel Kant, Royal Haskoning DHV
Bram Klemann, gemeente Rotterdam